Duhovni vodiči, Uzašli Majstori i Anđeli


Duhovni vodiči su svetlosna bića koja žive na energetskim nivoima tj. frekvenciji Svetlosti. Oni su kao i mi jednom boravili u materijalnim telima i imaju iskustvo ljudskog postojanja. Za vreme ljudskog života postigli su oslobođenje, tj. ostvarili su prosvetljenje i zovemo ih još Uzašlim Majstorima. Oni su se oslobodili ciklusa inkarnacija i potrebe da se vraćaju na planetu Zemlju uzimajući ljudsko telo i ljudsku sudbinu.

Za vreme svog boravka na našoj planeti, stvorili su Svetlosna tela u kojima sada borave u sferama Svetlosti. Veliki broj tako oslobođenih i duhovno realizovanih bića, posvetilo je dalji tok svoje evolucije pomaganju onima koji takvu pomoć i asistenciju žele i trebaju. Iskustvo o ljudskom postojanju i znanje o tome kako evoluirati u duhovno osvešćeno biće, čini ih vrlo korisnim i moćnim saveznicima nama ovde, na Zemlji. Odnos sa jednim takvim bićem obogaćuje našu duhovnost i ubrzava našu evoluciju.

Anđeli i duhovni vodiči

Pored Uzašlih Majstora u sferama Svetlosti, postoje još i anđeli. Anđeli su im po svojoj energetskoj strukturi vrlo slični, no razlikuju se po tome što nikada nisu imali ljudske živote, odnosno njihova evolucija nije bila vezana uz cikluse inkarnacija na Zemlji.

Energija anđela zrači univerzalnom ljubavlju, isceljenjem, mirom, te su višestruke dobrobiti njihovog upliva u nečiji život. S obzirom da nisu živeli na našoj planeti u ljudskim telima, nemaju iskustvo o tome šta znači biti čovek i njihova energija je više univerzalna, dok sa duhovnim vodičima stvaramo više personalizovani odnos. Sa anđelima je takođe moguće ostvariti konakt.
 

 

vise sebstvo

 


Svako od nas ima slobodu i mogućnost da ostvari kontakt, odnosno komunikaciju sa bićem Svetlosti. Ono može postati naš duhovni vodič ako tako odlučimo. Pomoću vrlo zanimljivih i korisnih tehnika i vežbi, a većina je meditativnog tipa, može se vrlo lako ostvariti jedan takav kontakt. Kada je on ostvaren i kada je stečena sigurnost u kvalitet komunikacije, pojedinac je sposoban kanalizirati poruke iz viših sfera za sebe i druge.

Informacije koje su kanalizirane preko duhovnih vodiča, a dolaze iz sfere Svetlosti, poznate još i kao kauzalni nivo, ne bi trebalo mešati sa astralnim nivoom. Oni koji žele i osećaju da bi ih takvo iskustvo obogatilo, spremni su za jedan takav kontakt. Vreme je da uspostavimo kontakt s našim duhovnim vodičima!


 Preuzeto sa:
altertv.org

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE