O ODRICANJU ~ mudrost Učitelja


Nekoliko ljudi je pitalo Mohanđija da se odreknu svetovnog života i da se posvete samo duhovnom, da uđu u red sveštenika.

On je na to odgovorio:


Najviše odricanje je odricanje od uma koji je uzrok svega. Čim se um potpuno odbaci, kada nema uma da misli niti ega da traži svoj položaj, moć, status i tome slične pribore postojanja, onda prepuštanje (višoj sili) postaje spontano i apsolutno. Guru preuzima. Učenik iščezava u gurua i guru se stapa sa učenikom. Više nema odvojenosti.

Takvi učenici neprekidno uklanjaju seme sumnje i odvojenosti od svog gurua i pojačavaju svoju solidarnost ka putu. Na kraju sve postaje jedno – put, odredište, putnik i vodič će postati jedno i rasplinuti se u večnost. Dakle, odrecite se svog uma i ja ću preuzeti.

monahNikada nemojte siliti. Shvatite i rasplinite se. Postoje brojni putevi koji vode do istog izvora. Izvor je jedan. Putevi imaju jedan početak i jedan kraj.
Ako sumnjate u sebe, u put i vodiča, niste spremni. Ako se prepustite bez svesnosti, niste spremni. Ako pretpostavljate i umišljate, niste spremni.

 

Ako počnete da se vidite izvan iskrivljene slike postojanja, onda ste spremni. To je vaše putovanje. Odricanje znači odricanje od svog uma i svega onog što to za sobom povlači. Volim vas. Čekam vas. Uvek.”
 


 


Izvor: www.facebook.com/mohanjiserbia

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE