Kako možemo imati MOĆ i PONIZNOST u isto vreme?


Setite se majke. Majka je mnogo jača i mudrija od deteta. Ali, majka ne nalazi da joj je ispod časti da dotakne detetova stopala.

Ona oseća da to što čini proističe iz njenog potpunog jedinstva sa njim. Majka je visoka, ali kad želi da nahrani dete, ona se saginje. Detetova ljubav prema majci ne smanjuje se zato što se ona saginje. Naprotiv, ona se značajno uvećava. Dete vidi da je majka visoka i mogla bi lako da ostane na sopstvenoj visini, dok se dete trudi da odraste.

Ali, zbog svoje dobrote, ona to ne čini. Tu nema nadmoćnosti, već postoji jedino osećanje jedinstva. Poniznost znači jedinstvo sa ostalim svetom.

 

Snagom svoje poniznosti, mi postajemo prostrani. Prostranstvo je samo po sebi moć.

 

 Izvor: odlomak iz knjige Šri Činmoja "Krila Radosti", (Hema-Kheya-Neye, Beograd, 2008)

Preuzeto sa: Ogi Kidaplanet facebook profil

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE