Zemljani - šokantan dokumentarac


Šta je specizam?


Najkraće rečeno, specizam je diskriminacija na osnovu vrste. Vekovima unazad,  ljudi su bili žrtve diskriminacije kao rezultat seksizma ili rasizma. Ropstvo i nasilje danas se smatra neprihvatljivim, ali nekada nije bilo tako. Zapravo, nekada je takvo postupanje prema ljudima bilo sasvim normalno, jer se verovalo da su neki ljudi superiorniji od drugih.
Dakle, specizam je verovanje da su životinje niža vrsta od ljudi i zato možemo da ih (zlo)upotrebimo na razne načine. Iskorištavanje životinja za hranu glavni je uzrok njihove patnje i smrti. Većina nas se navikava da jede meso i druge životinjske proizvode od rane mladosti. Ova navika je duboko ukorenjena u sve nas jer smo društveno uslovljeni verovati da su životinje inferiornija vrsta.

Mediji i velike korporacije pobrinuli su se da nikada ne vidimo proces transformacije životinja u "hranu" ili druge proizvode. Mi vidimo samo gotov proizvod - iza "šnicle" ne vidimo lice nekada žive svinje ili krave, iza "krilca" ne vidimo oči nekada živog pileta, iza čaše mleka ne vidimo mučenje krava i oduzimanje teladi, sve samo da bi krave proizvele što više mleka.
Činjenica je da društvo i kultura u kojoj smo odrasli utiču na naše životne navike i poglede na svet. Odmalena nam je "usađeno" da su životinje "niža" bića, da "služe" samo za hranu, odeću, zabavu, itd. Reklame i mediji nas bombarduju sa svih strana da kupujemo što više mesa, mleka, jaja, krzna... Sve dok se ne oslobodimo tih usađenih mišljenja, nemamo vlastiti stav. Sve dok smo pod uticajem medija i društva, nismo slobodni.
Svako živo biće ima prirodno ugrađeni nagon za preživljavanjem. Ko ovo ne razume neka zapuši svoj nos i usta. Vrlo brzo će shvatiti.
Tri osnovna oblika života na Zemlji su biljke, životinje i ljudi.
Mi smo svi Zemljani.

Zemljani je šokantan dugometražni dokumentarac koji govori o zloupotrebi  životinja koje se koriste pre svega za hranu, u industriji krzna i kože,  u industriji zabave, u naučnim istraživanjima, te potpunom nedostatku poštovanja prema njima.

U filmu su korišćene skrivene kamere i dosad neviđeni materijali koji beleže svakodnevnu praksu nekih od najvećih industrija na svetu, koje se u potpunosti oslanjaju na životinje za ostvarivanje profita. Ovo je snažan, edukativan i provokativan dokumentarac koji govori o odnosu između prirode, životinja i ljudskih ekonomskih interesa.
Postoje mnogi filmovi o pravima životinja koji su vredni pažnje, ali ovaj nadmašuje te okvire. “Zemljani” se moraju pogledati.
Svako od nas ima mogućnost da svesno menja svoje okruženje i bude aktivni ko-kreator svog života,  budućnosti, kao i budućnosti cele planete.
Budite deo rešenja, a ne problema.

 

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE