Kako prepoznati pravog UČITELJA?


Obavezna osobina Učitelja jeste – BEZGREŠNOST. Često se postavlja pitanje: Zašto je potrebno da ispitujemo karakter i ličnost Učitelja?

Ako čovek hoće da me nauči nešto o dinamici, hemiji ili bilo kojoj drugoj fizičkoj nauci, on može biti kakav god hoće, jer fizičke nauke zahtevaju jedino INTELEKTUALNU spremu.

U duhovnim naukama je od početka do kraja nemoguće da u duši bude ikakve duhovne svetlosti ako je ova ZAPRLJANA.

Kakvu religiju može nečist čovek da podučava? Apsolutni preduslov sticanja duhovne Istine za samog sebe ili za njeno prenošenje drugima, jeste ČISTOTA SRCA I DUŠE!

Viđenje Boga ili bljesak onoga Iznad, nikada ne dolazi dok duša nije čista. Dakle, prvo moramo videti šta Učitelj religije JESTE, a tek potom šta on govori. On mora biti savršeno čist i jedino tada je istinski „prenosilac“.

Što on može preneti ako U SEBI nema duhovnu snagu?

U umu Učitelja mora postojati vibracija duhovnosti vredna poštovanja, tako da ona može saosećajno biti preneta u um učenika.

Funkcija Učitelja je zapravo stvar PRENOŠENJA nečeg (Božanskog), a ne puko podsticanje postojećih intelektualnih ili drugih svetovnih sposobnosti u podučavanome.
Autor: Svami Vivekananda (12. januar 1863 - 4. juli 1902.)
Preuzeto sa: Božidar Stavrić
facebook profil

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE