Šiva i Šakti ~ Ovo je PRAVO ZNAČENJE koje se krije iza najvažnijih indijskih božanstava


Sopstvo ima dva osnovna svojstva. Iako su zapravo jedno, govorimo o njima kao da ih je dva. To su Šiva i Šakti. Te dve reči se ne odnose na oličena božanstva u hinduističkom panteonu, već se u tantrama koriste metaforično da upute na dva osnovna svojstva Sopstva: čisto biće (Šivu) i dinamička kreativna snaga (Šakti).

Šiva

Hinduistički bog Šiva je savršeni jogi, uvek zadubljen u jedinstvo sa Sopstvom. Stoga tantre metaforično govore o čistom-biću-koje-vazda-počiva-u-samom-sebi, biću Sopstva kao Šivi. Koliko god da ste neznalica i da ste uvučeni u svet, taj Šivin aspekt Sopstva ostaje netaknut. Sopstvo je ono što jeste i večno će biti nemanifestovano čisto biće, i taj se aspekt Sopstva u tantrama naziva Šiva.

Šakti i kundalini

Ali Sopstvo je takođe i dinamička kreativna snaga, koja se metaforično naziva Šakti. Šakti se često prevodi kao „energija“, ali to je loš prevod pošto energija pripada relativnom, a Šakti se odnosi na Apsolutno. Do prvog odvajanja Šakti od Šive dolazi u krajnje umanjenom stecištu zvanom bindu (beskrajno mala tačka), a ta se bindu ispoljava kao ono što je poznato kao kundalini.

 

 


PRIJAVITE SE NA TRODNEVNI ŠAKTIPAT INTENZIV SA JANOM ESMANOM

 

info i prijave: seminar@novasvest.com


 

 

Zatim vas kundalini ispoljava kao nesvesnu jedinku dok postojite kao zametak i beba. Posle toga se kundalini povlači na položaj nalik kuglici odmah iznad perineuma (međice), zvani kanda. Kanda nije u korenskoj čakri (koja se nalazi u perineumu), nego 2-3 cm iznad nje. Međutim, mi u svakidašnjem govoru kažemo da uspavana kundalini boravi u korenskoj čakri.

Šiva i Šakti su jedno te isto

Između Šive i Šakti NEMA razlike, ali da biste to shvatili morate da budete prosvetljeni u prilično visokom stepenu. Šakti se sabija u kundalini i ispoljava vas kao nesvesnu tvorevinu, ali pritom potajno u sebi drži ključ za poništavanje vašeg neznanja i davanje prosvetljenja.

 

 Autor: Jan Esmann
Prevod:
Aleksandar Đusić


 

POVEZANI TEKSTOVI


Moj put ka PROSVETLJENJU ~ Jan Esmann

Energija kundalini, kundalini krija i šaktipat

Devet nivoa ŠAKTIPATA

Šaktipat, Kundalini joga i buđenje Kundalini

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE