Čudesni UČITELJ ~ Lahiri Mahasaja


Prvi put je otac sreo Lahiri Mahasaju posredstvom službenika na železnici po imenu Abinaša Babu. U Gorakpuru, Abinaša Babu me je podučavao pričajući mi priče o raznim indijskim svecima. Uvek je završavao iskazujući poštovanje vrhunskim vrlinama svog Gurua (Učitelja).

Jednog letnjeg popodneva, Abinaš i ja sedeli smo u mom dvorištu, kada mi je postavio pitanje koje je u meni probudilo radoznalost:

"Jesi li ikada čuo pod kakvim je neobičnim okolnostima tvoj otac postao učenik Lahiri Mahasaje?"

Dao sam mu znak da nisam i nasmešio sam se očekujući da čujem.

"Pre mnogo godina, još se tada nisi ni rodio, zamolio sam službenika kome sam bio podređen - tvog oca - da mi odobri nedelju dana odsustva kako bih mogao da posetim svog učitelja u Benaresu. Tvoj otac je ismejao tu moju nameru.

Pitao me je: `Zar hoćeš da postaneš verski fanatik, ako želiš da napreduješ posveti se svom kancelarijskom poslu.`

Kada sam se žalostan vraćao s posla kući, na šumskom putu sam sreo tvog oca u zatvorenoj nosiljci. Otpustio je sluge i prevozno sredstvo, i krenuo pešice sa mnom. U želji da me uteši, počeo je da veliča prednosti borbe za svetovni uspeh. Slušao sam ga nezainteresovano.

Moje srce je ponavljalo: `Lahiri Mahasaja, ne mogu da živim ako te ne vidim.`

Put nas je doveo do ivice tihog polja, gde su zakasneli sunčevi zraci pozlaćivali talasanje visoke divlje trave. Zastali smo diveći se tome. Onda se u tom polju, na udaljenosti od samo nekoliko metara, iznenada pojavio lik mog Gurua!

Čuli smo njegove reči: `Bhagabati, suviše si strog prema svom službeniku!`
 

 

lahiri mahasaja babaji

 

 

Bili smo zaprepašćeni, njegov glas je odjekivao u našim ušima. Nestao je podjednako tajanstveno, kao što se i pojavio. Pao sam na kolena kličući: `Lahiri Mahasaja! Lahiri Mahasaja!`

Tvoj otac je, zbog zaprepašćenja, ostao ukočen nekoliko trenutaka.
 

Došavši sebi, rekao je: `Ne samo da tebi, Abinašu, dajem odsustvo, nego i sebi ga dajem i sutra krećem za Benares. Moram upoznati tog velikog Lahiria Mahasaju, koji se može materijalizovati po svojoj volji, da bi te mogao podržati.
Povešću svoju ženu i zamoliću tvog Učitelja da nas oboje uvede na svoj duhovni put. Hoćeš li nas odvesti k njemu?`


Sledeće večeri seo sam s tvojim roditeljima na voz za Benares. Po ulasku u salon poklonili smo se pred Učiteljem, koji je sedeo u svom uobičajenom lotos položaju.

Upro je svoje prodorne oči u tvog oca, namignuo mu i prozborio: `Bhagavati, isuviše si strog prema svom službeniku!`

To su bile iste reči koje je izrekao pre dva dana u polju. Zatim je dodao: `Radujem se što si dozvolio Abhinašu da me poseti i što ste ga ti i tvoja supruga dopratili.`

Na radost tvojih roditelja, uveo ih je u spiritualnu praksu krija joge."


 
Sećanje Paramahamsa Joganande

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE