Tri NIVOA SVESTI - tri različita NIVOA ŽIVOTA


Svi prosvetljeni ljudi znaju da ako želite da promenite svoj život, morate da promenite sebe, svoj način razmišljanja, promene u životu su rezultat promena u svesti. Stručnjaci su identifikovali tri nivoa svesti koji se upadljivo razlikuju jedan od drugog i svaki od njih određuje kvalitet života čoveka. Svaki nivo svesti podrazumeva prisustvo određenih mehanizama, životnih pravila i verovanja.


​Prvi nivo svesti - ŽRTVA
   
​Na žalost, veoma je mnogo ljudi sa nivoom svesti "žrtva". Ljudi koji su na ovom nivou svesti, žive na osnovu instinkta preživljavanja i straha za svoj život. Od njih se često može čuti kako se žale na šefa, državu, na život uopšte, doživljavaju sebe kao žrtvu okolnosti.

Oni veruju da je sve u našem životu predodređeno i ne veruju da se bilo šta može promeniti. Za ljude sa svešću žrtve veoma je važna udobnost, odsustvo rizika, prisustvo garancija, zato oni po pravilu biraju državne poslove, da bi imali stabilnu platu i penziju.

Bilo kakve promene u životu doživljavaju kao opasnost, a ne kao mogućnost da promene svoj život na bolje. Njihovo ubeđenje je da se za sve u životu mora boriti, pa se bore sa samim sobom i sa životom. Sve sfere u njihovom životu - karijera, odnosi, blagostanje, zdravlje su na ivici, jer se osećaju kao žrtve okolnosti, a ne gospodari svog života.


​Drugi nivo svesti - GAZDA

Za ljude sa nivoom svesti "gazda", ništa nije nemoguće, oni veruju u sebe i svoj uspeh u životu. Oni znaju da je život more mogućnosti koje se može koristiti da se dobiju dobra koja su im potrebna. Ljudima sa svešću "gazda" je svojstveno da donose odluke, deluju i ostvaruju postavljene ciljeve.
 

 

carobnjak

 


Oni se osećaju kao gospodari svog života, kada se suoče sa problemima, oni traže način za njihovo rešavanje, ne pate, ne jadikuju: "Zašto mi se to dogodilo?"

Po pravilu, ovi ljudi imaju svoj biznis ili se bave individualnim radom. Da bi se prešlo sa nivoa svesti "žrtva" na nivo "gazda" treba promeniti način razmišljanja i svoju životnu paradigmu, samo tako se može poboljšati kvalitet života.


Treći nivo svesti - ČAROBNJAK

Ovo je najviši nivo svesti. Ljudi koji su u svom razvoju dostigli ovaj nivo, uvereni su da u životu postoji sve što je potrebno. Njih odlikuje specifično razmišljanje - nemaju predrasude, negativno uverenje, a ako se i pojave, oni ih brzo osveste i transformišu. Kao rezultat takvog razmišljanja njihov život je ispunjen izobiljem.

Oni su shvatili da bi se nešto promenilo u sudbini, treba promeniti to "nešto" u sebi, jedino tako se mogu privući određena blaga u svoj život. Probleme u životu "čarobnjaci" doživljavaju kao način da poboljšaju sebe i svoj život. Takav način razmišljanja pomaže im da se kreću kroz život i ostvaruju sve ono što žele preko unutrašnjeg dejstva, a ne preko spoljne aktivnosti i borbe sa realnošću.

Po pravilu, ljudi sa nivoom svesti "čarobnjak" imaju više dobara nego što im je potrebno. Zbog toga, oni uvek imaju nešto da podele - odnos, novac, dobrotu ili ljubav.


Ispostavilja se da, kako neko misli, tako i živi. Ako želite da poboljšate kvalitet svog života ne treba odmah sprovoditi spoljna dejstva, boriti se sa životom ili sobom. Zavedite red pre svega u svojoj glavi, u svojim stavovima, verovanjima i vrednostima.

Preispitajte svoju životnu paradigmu, šta mislite o sebi, o ljudima i o životu uopšte. Možda pretendujete na kvalitet života kao "gazda", a mislite kao "žrtva"?
Odredite kako želite da vodite svoj život, a onda pogledajte kakav nivo svesti treba formirati i delujte.


 Izvor: econet.ru
Prevela: Beba Muratović - 
bebamur.com​​​​​

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE