Šta je TENSEGRITI i čemu služe MAGIČNI POKRETI drevnih Tolteka?


Magični pokreti su postali dostupni javnosti kroz radove antropologa Karlosa Kastanede, koji opisuju njegovo lično iskustvo tokom sticanja znanja i ovladavanja praktikama Tolteka. Smatra se da su znanja koja on opisuje stara više milenijuma, a nastala su na području današnjeg Meksika i juga SAD, u to vreme nastanjenom narodima čije poreklo nam je nepoznato.

Objavljivanjem knjige "Magični pokreti", Kastaneda iznosi u javnost nekoliko osnovnih serija pokreta koji su bili sastavni deo njegove obuke kao učenika Don Huan Matusa, a ostale serije pokreta se pokazuju na seminarima, koje kasnije organizuje.

Generalno, kada se čitaju njegove knjige, koje su u suštini jedna antropološka studija napisana u obliku dnevnika - beleški koje je on vodio tokom 10-tak godina, moguće je steći nerealna očekivanja ili se oduševiti sa pojedinim delovima koji su u stvari nebitni! Iako se u knjigama govori o vrlo neobičnim iskustvima, njegov stav, kao i njegovog učitelja Don Huana Matusa, bio je da svemu vezanim za učenje Tolteka, treba pristupiti krajnje racionalno i analitično - "sa sve četiri noge na zemlji"!

     
TOLTECI - Ljudi od znanja

Naziv "Tolteci" ne uzimamo kao narod, državu ili vremenski period civilizacije, već kao naziv za, kako su sami sebe nazivali, "ljude od znanja", čuvare tradicionalnih veština. Znanja stara više hiljada godina baziraju se na jednostavnoj činjenici koju naše doba ponovo počinje da otkriva:
 

 

piramida tolteka

 


Univerzum je prvenstveno svet energije, fluidan, koji mi doživljavamo kao svet čvrste materije.
Naš materijalni svet ni u kom slučaju nije iluzija, ali je samo jedan od mogućih načina da se interpretira energija, u koju smo uronjeni. Pojmovi vremena i prostora, za koje tek sada shvatamo da nisu nepromenljivi, za Tolteke su bili polje praktičnog delovanja - samo proizvoljni opisi spoljnjeg sveta, koje je moguće menjati!

Međutim, najveća dostignuća Tolteka vezana su za našu svest. Shvatili su da možemo da funkcionišemo na dva načina:


- kao materijalna bića, individue kojim upravlja razum i
- kao energetske jedinice, povezane sa energijom koja čini univerzum.

 


PRIJAVITE SE NA JEDNODNEVNI SEMINAR: 

 

MAGIČNI POKRETI - Carlos Castaneda - PRAKTIKE drevnih TOLTEKA


 

Stoga su svi njihovi napori bili usmereni na pronalaženje tehnika kojima se pojedinac osposobljava da, po svojoj volji, upotrebljava oba načina koji su nam potpuno prirodni. Zvali su ih "razumom" i "tihim (direktnim) znanjem", a oblasti njihovog delovanja "tonalom" i "nagualom", pri čemu su potencirali da se samo fizički jak, stabilan i krajnje racionalan pojedinac može upustiti u avanturu traganja za svojom energetskom polovinom bića.


Moguće je izvlačiti paralele između njihovog sistema sa drugim sistemima istoka i zapada, ali postoji nešto što ih izdvaja: osećaj za praktično.
 

 

tolteci

 


Naime, dolaskom raznih osvajača, završno sa španskim konkvistadorima, njihov sistem znanja koji je delom bio inkorporiran u društveni sistem (kao religijske organizacije kod nas) se ruši zajedno sa njihovom civilizacijom i oni su primorani da se reorganizuju. To kao posledicu ima odbacivanje svega nepotrebnog - rituala, ceremonija, hijerarhija - i postavljanje kao cilja njihovog sistema nečeg što se naziva apstraktna sloboda.

Ako tražimo adekvatno objašnjenje pojma apstraktne slobode, možda bi najbliža bila iluminacija, prosvetljenje, ali u njihovom sistemu dostizanje tog stepena svesnosti je značilo prvenstveno praktičnu i voljnu sposobnost upotrebe našeg energetskog dela. Shvativši takođe da naš energetski deo, kao deo univerzuma, nije podložan fizičkom propadanju kao naše telo, napore su usmerili i da pronađu alternativu smrti, prelaskom u druge forme postojanja pri čemu su zadržavali svoju individualnost, svoje zemaljsko "ja".

Da bi sve to i ostvarili, osmislili su tzv. PUT RATNIKA, koji ne znači izučavanje borilačkih veština niti monaško povlačenje u osamu, posebne vidove oblačenja, ishrane itd., već teži tome da naš način života postane maksimalno energetski efikasan u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i interakciji sa okolinom.

Tenegriti - Magični pokreti su prvi stepenik za svakoga ko teži apstraktnoj slobodi - magični fitness centar za naše fizičko i energetsko telo!

 


PRIJAVITE SE NA JEDNODNEVNI SEMINAR: 

 

MAGIČNI POKRETI - Carlos Castaneda - PRAKTIKE drevnih TOLTEKA 
TENSEGRITI - Na šta liče i čemu služe magični pokreti?

suncev kamenPokreti su najsličniji pokretima tai-chi-a, kao i izvođenju kati. Međutim postoji razlika: pokreti tog tipa na istoku su uglavnom povezani sa borilačkim veštinama, pa je njihov odabir i sklapanje serija pokreta bio usko povezan sa tom namenom. Magični pokreti nisu, po svom poreklu, povezani sa borilačkim veštinama, već se izvode sa ciljem redistribucije energije u organizmu, kao i sa namerom sticanja sposobnosti za proširenje percepcije.

Efekat, koji je u stvari sporedan, je osećaj snage i vitalnosti, kao i odlučnosti i sposobnost za akciju.
 

Autori: Darko i Jasmina Delalle,
www.alef.rs

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE