Kako razlikovati EGO, UM i SVEST?


Um je "mehanizam" koji snima sve što se događa, a posle reaguje na novu situaciju u skladu sa tim snimcima/mentalnim programima. Možete biti vrhunski tehničari uma, ali samo u "skladištu" koje se zove memorija uma. Zato je ponašanje upravljano umom uvek srazmerno neodgovarajuće.

Dakle, suočavamo se sa novom situacijom kroz program starog zapisa. Tako "kasnimo" u nekoj meri za situacijom koja je nova. Astronomski podaci kažu da svetlosni zrak sa Sunca putuje do planete Zemlje oko 8 minuta. Dakle, ona svetlost koja nas u ovom trenu obasjava krenula je sa Sunca pre 8 minuta.

Svako ko se identifikuje sa umom, upravljan je okolnostima. Kako? Okolnosti u takvoj osobi pobuđuju emocije i misli, pa ova mora da se ponaša u skladu sa njima. Takozvani kulturni stavovi, a naročito religiozni i politički, te sav moral, zapravo su "snimci" (programi) unapred pripremljeni, a koji se aktiviraju u određenim situacijama, tako unapred određujući čovekovo ponašanje.

Ispravnost ili neispravnost takvog egotičnog postupka se određuje s obzirom na "snimke", a ne konkretnu situaciju! Da bi čovek mogao da funkcioniše slobodno, kreativno, odgovorno, u skladu sa situacijom, mora nadići um i povezati se sa svojom svešću. Ona ne "kasni". Uvek je u sadašnjem trenutku.

auraMeditacija je način da shvatite šta je um i da prestanete da se identifikujete sa njim. Istovremeno je i način da spoznate svoju pravu prirodu - "svedoka".
Prestajete da bilo šta potiskujete, a sve emocije i misli posmatrate kao da su vanjske pojave. Kada otkrijete svest, postajete centrirani, sposobni da odlučujete kada ćete i zašto koristiti um. Više um ne koristi vas (iz ega), nego vi um (iz prave prirode).

Mudrost nije mnogoznalost, nego poznavanje svesti i njene različitosti od uma. Onaj ko ne razlikuje svest od uma, teško da može izbeći da živi onako kako ne želi!

 
Autori: Petar Perović i Nebojša Vučković, odlomak iz "KNJIGA O TEBI"

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE