Kako je nastala izreka - Ako sretneš Budu, UBIJ GA?


Trista godina posle Budine smrti nije bilo Budinih kipova. Praktikovanje Puta je bilo Budin kip, nije bilo potrebe da se ono eksternalizuje. No, vremenom, kako se praksa gubila, ljudi su počeli da smeštaju Budu izvan svog uma. Kako je sam pojam doživljavan kao nešto spoljašnje i kako su sve češće pravljeni kipovi, veliki učitelji počeli su da naglašavaju drugo značenje Bude.

Tako je nastala izreka: "Ako sretneš Budu, ubij ga."

Vrlo šokantna za ljude koji pred kipovima pale mirisne štapiće i klanjaju im se. Ako u svom umu imate pojam Bude kao nečega što je izvan vas, ubijte ga, napustite ga... Gotama Buda je uvek iznova podsećao ljude da naš doživljaj istine dolazi iznutra, iz sopstvenog uma.


 Autor: Joseph Goldstein, The Experience of Insight
Izvor:
Srednji Put - Srbija

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE