Ramana Maharši objašnjava ~ Mesto porekla UMA se nalazi u SRCU!


To što se pomalja kao "Ja" u telu je, u stvari, um. Ako budete ispitivali odakle misao "Ja" dolazi iz tela, otkrićete da ona nastaje u SRCU. To je mesto porekla UMA. Čak i ako neko stalno misli "Ja, ja", biće odveden do tog mesta.

 

Od svih misli koje nastaju u umu, "Ja" je prvobitna misao. Tek nakon što ona nastane, rađaju se i ostale misli. Kada se pojave druge misli, ne treba ići za njima, već ispitati: "Kome se one pojavljuju?"


Nije važno koliko će se misli pojaviti. Treba disciplinovano preispitivati svaku misao koja dolazi: "Kome se pojavljuje ova misao?"

Odgovor koji će se ukazati biće "Meni". Kada potom počnemo da preispitujemo "Ko sam Ja?", um će se vratiti u svoje izvorište, a misao koja će se tada pojaviti predstavljaće samu suštinu. Uz redovnu praksu na ovaj način, čovek može razviti sposobnost da boravi u svom centru/izvorištu.

Misao "Ko sam Ja?" uništiće sve ostale misli, a ona će, poput štapa kojim smo razgorevali vatru, izgoreti na kraju sama od sebe.

Tada će se ukazati samorealizacija!


 Autor: Ramana Maharshi, odlomak iz knjige "Ko sam Ja"
Preveo:
Milan Bojić


Izvor: Rohith Muthyala facebook profil

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE