Jan Esman odgovara: Stupnjevi PROSVETLJENJA i UM


Pitanje: Da li um postoji ili ne postoji?

Jan: Um je tvorevina koja samu sebe održava. On ne poseduje samostalnu i nezavisnu osnovu, pa se strogo uzevši može reći da ne postoji. Um je tok koji sam sebe održava, pa kao takav postoji. Međutim, on ne postoji kao entitet. Um nije ništa drugo do protok energije u mreži veza između misli, sećanja, osećanja, itd. Dokle god si poistovećen sa umom, ta činjenica će te plašiti. Ako si poistovećen sa umom, prisutna je iluzija da je um stvaran entitet koji je zapravo ti.

Dakle, pošto je um protok energije i može da se kaže da u svakom trenutku nastaje, kako možeš da tvrdiš da zaista postoji?
On je poput talasa na okeanu. Pojavljuje se gonjen vetrom koji ga šiba, ali ne možeš reći da ima bilo kakvu samostalnu ili nezavisnu osnovu. Um je poput talasa na okeanu. Ti talasi su vibracije u svesti, ljuljanja, oblici koji nastaju kao odgovor na dejstvo svega ispoljenog. Da je um stvarni entitet, prosvetljenje bi bilo nešto što bi trebalo postići kroz proces sticanja znanja.

 

 


PRIJAVITE SE NA TRODNEVNI ŠAKTIPAT INTENZIV SA JANOM ESMANOM

 

info i prijave: seminar@novasvest.com


 
Pitanje: A šta je sa znanjem koje se deli na satsangu?

Jan:
Znanje koje se deli na satsangu je samo igra. Znanje je deo igre koju um igra, ali oni koji su vešti u držanju satsanga u stanju su da prodube tu igru. Možete da je produbite na takav način da se igra uma za trenutak zamrzne, i tada pažnja prikovana za tu igru iznenada ima priliku da postane samosvesna.

 

svetlosno teloSatsang možete da iskoristite i kao sredstvo za prenošenje Šakti, ukoliko ste kadri da date šaktipat. Dakle, satsang koji pruža neko sposoban može sam po sebi da bude sadana. I što više upadate u um i ispadate iz njega, to bolje. Satsang na kojem samo sedite i slušate nije dobar.

Satsang koji slušaoce samo stavlja u položaj slušanja nije ništa drugo do filozofija, pa čak može i da tu igru učini plićom, površnijom. Naravno, izvesno znanje jeste neophodno. 

 Autor: Jan Esman, odlomak iz knjige "Blaženstvo ljubavi" (Lavblis)

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE