Ja sam STVORITELJ i STVARALAC ili KO SAM JA?


Stvoritelj sam bez obzira na sve. Jer sam Jedno, jer smo svi Jedno.
A kada osvestim da sam stvoritelj, da sam jedno SA nepojavnim, božanskim, univerzumom, izvorom, svesnošću onda postajem i svesni STVARALAC.

Drugim rečima, kad spoznam šta (JE)sam, spoznajem i šta sve (NI)sam.
Onda dobijam slobodu da kreiram svoj život i svet oko sebe.
I bez obzira na kreaciju znam da sam Iznad nje i Ispod nje,
I sa strane i spolja i unutar nje. Onda me ishod kreacije ne može uznemiriti.
Znam da sam izvor i SRŽ svega što JE bilo, što JESTE i biće.
 

 

poruka

 


Ja sam plesač i ples.
Ja sam igrač i igra.
Ja sam plivač i voda.
Ja sam kap i ceo okean. (pojedinac i celo covečanstvo)
Ja sam učenik i učitelj.
Ja spoznajem i ja sam spoznaja.

 

 


 

Autor: Aleksandar Petrunović, www.facebook.com/aleksandar736

aleksandar

 

 

 

 

 

 

 

PROČITAJTE OSTALE TEKSTOVE OVOG AUTORA:

 

Možete imati život SKROJEN PO VAŠOJ MERI. Ne postoje GRANICE!

Ne budi DOBAR i ne budi LOŠ ~ Šta da BUDEM onda?

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE