Sve tajne PROSVETLJENJA ~ Šta je KUNDALINI, ŠAKTIPAT i Apsolutno Sebstvo?


Hteo bih da razjasnim tri veoma značajna pojma: kundalini, šaktipat i Apsolutno Sebstvo. Kundalini i šaktipat su bitno povezani i neodvojivi su od Sebstva. Sebstvo je tvoje sušto Čisto Biće. Sebstvo je Čisto Biće, a Čisto Biće ima dva aspekta: ’bivstvovanje’ i potencijalnu energiju. Bivstvovanje je poznato kao Šiva, a njegova potencijalna energija je poznata kao Šakti. Šiva i Šakti su jedno, ali iz neznalačke perspektive izgledaju kao polaritet, potpuna oprečnost.

Kada se formira ljudski zametak, Šakti se ispoljava kao individualizovani vid sebe koji nadzire formiranje zametka i ulazi u njegov centralni nervni sistem. Taj upojedinjeni vid Šakti je poznat kao kundalini ili kundalini-šakti, ili samo šakti (s malim „š“). Kako se zametak razvija, kundalini ispoljava suptilno telo male osobe i stvara kanale suptilne energije zvane „nadiji“ i centre suptilne energije zvane „čakre“.

 

Čakre su smeštene u kičmi i mozgu. U duhovnom smislu najvažniji nadi smešten je u kičmi i zove se Sušumna. Unutar Sušumne su tri manja nadija, od kojih se najunutarnjiji zove Brama nadi. Brama nadi se nalazi na istom mestu kao središnji kanal (canalis centralis) u kičmi i upravo kroz njega teče kundalini. Uz praksu i probuđenu kundalini, Brama nadi može da se proširi i ispuni celu kičmenu moždinu (Sušumnu).

kundalini uzdizanjeKad obavi svoj posao tako što te ispolji kao biće, kundalini odlazi „na spavanje“, da tako kažemo, na mestu zvanom
kanda, koje je smešteno tik iznad korenske čakre i par centimetara iznad perineuma. Iz sasvim praktičnih razloga kažemo da kundalini prebiva u korenskoj čakri, mada je to tehnički govoreći kanda. Ono što je kundalini uradila jeste da te je ispoljila kao osobu, a to sa stanovišta Samospoznaje znači da te je ispoljila kao jednu tvorevinu, ili strukturu, neznanja o Sebstvu.

 

U kundalini se zadržavaju podaci o nacrtu po kom si načinjen i o strukturi neznanja od kog si načinjen. To znači da bi kundalini, ukoliko možeš nekako da je navedeš da prekine proces tvog ispoljavanja kao neznalačke jedinke, mogla da posluži u suprotne svrhe – da razgradi tvoje neznanje i podari ti Samospoznaju. Na svu sreću, to je moguće.

Kad počne da razgrađuje tvoje neznanje, za kundalini se kaže da se probudila. Najbezbedniji i najpouzdaniji način da se kundalini probudi poznat je kao šaktipat. Ta reč ’šaktipat’ znači prenos ili silazak (pāt) šakti. Šaktipat nije bilo kakav prenos bilo kakve energije; to je po definiciji posebna inicijacija putem koje prosvetljeni učitelj budi učenikovu kundalini.

 


PRIJAVITE SE NA TRODNEVNI ŠAKTIPAT INTENZIV SA JANOM ESMANOM

 

info i prijave: seminar@novasvest.com


 
Učitelj, koji mora biti samorealizovan i imati potpuno probuđenu kundalini, stapa svoju svest sa Sebstvom (to je poznato kao ulaženje u nirvikalpa samadi) i odatle spaja svoju svesnost sa učenikovom svesnošću i budi učenikovu uspavanu i neiskorišćenu kundalini.

 

 

monah meditira

 

 

Kad se jednom probudi pomoću šaktipata, kundalini neće ponovo zaspati, već će nastaviti da razgrađuje neznanje dok ne budeš samorealizovan – ili prosvetljen, kako se to neodređenije kaže.

Postoji nekoliko stanja prosvetljenosti; Samospoznaja je jedno od njih. Drugo se naziva Bogosvest a treće Svest o Jednoti. Kundalini te zapravo neće odvesti samo do Samospoznaje, nego i do Bogosvesti, pa i do Svesti o Jednoti.

U stvari, kada se uspešno probudi putem šaktipata, kundalini ne samo što će početi da u tebi razvija Samospoznaju, nego i Bogosvest, još pre nego što postigneš Samospoznaju. U čistoj Samospoznaji spoznaješ Sebstvo kao čisto neispoljeno biće. Ono je uopšte uzev praznina pošto je potpuno neispoljeno. To stanje ujedinjenja sa Sebstvom poznato je kao joga, a svako ko stremi tom sjedinjenju zove se jogi.

Stanje sjedinjenosti sa Sebstvom će isprva biti Čisto Biće, ali ne mora biti blaženo. No, posle nekog vremena i napredovanja, otkrićeš da je Sebstvo suštinski blaženo.

Sa Bogosvešću počinješ da prečišćavaš svoje telo, čula i suptilna tela u tolikoj meri da sve počinješ da sagledavaš kao svest (Šivu-Šakti). To ne znači da najednom veruješ da stena ima svest poput psa ili mačke, već znači da stenu shvataš kao ispoljenje Šive-Šakti kakvo si i sam. Kad u tebi izbije to stanje prosvetljenosti, počinješ da osećaš da je u svemu blaženstvo. Više se ne radi samo o tome da si ti blažen, nego da je sve zapravo to blaženstvo. To je prelepo, veličanstveno.

kundalini kicmaKad se kundalini probudi, osetićeš toplotu kako ti struji naviše uz kičmu, peckanje i mravinjanje u šakama i licu i druge neobične simptome. Kundalini će se na kraju odmotati iz korenske čakre, ući će u kičmu u šupljini odmah iznad krsne kosti a ispod najnižeg pršljena, i podizaće se unutar kičme kao mala „zmija“ ili „glista“. Ona će u povoljnom slučaju rastvoriti svoje zmijoliko obličje i raširiti se po celom centralnom nervnom sistemu i mozgu kao energija i svetlost.

To prodiranje kundalini u kičmu je toliko blaženo da ni najpreteraniji opis ne može da ga dočara. Čak i kod osobe u kojoj se kundalini nije probudila može doći do brojnih čudnih energetskih fenomena.

Božanska milost te čvrsto steže i ubrzano preobražava. Toplotna strujanja će ispuniti kičmu i poteći kroz telo. Imaćeš unutarnje vizije svetala ili sjajnih tačkica. Blistava bela svetlost može da oblije mozak. Bićeš prožet pobožnošću i ljubavlju prema božanskom bez posebnog razloga. U meditaciji mogu da te obuzmu ekstaze i da ti očni kapci podrhtavaju, srce pomamno lupa, misli se izuzetno brzo smenjuju, a ti osećaš ogromno blaženstvo.

 


PRIJAVITE SE NA TRODNEVNI ŠAKTIPAT INTENZIV SA JANOM ESMANOM

 

info i prijave: seminar@novasvest.com


 


Na kraju će ti kundalini podariti nirvikalpa samadi u kom si jedno sa Sebstvom na miran, pribran način. Nirvikalpa znači bez fluktuacija i u nirvikalpa samadiju si sav u praznini Sebstva, s one strane ekstaze. Nirvikalpa samadi može da traje nekoliko sekundi ili pola sata ili čak danima, ali obično ne duže od trajanja tvoje meditacije. Autor: Jan Esmann, odlomak iz knjige "Prosvetljenje 1 na 1: Od neznanja do milosti"

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE