Budistička MEDITACIJA na UM i tehnika KARMIČKI FILM


Naš um je, bez konkurencije, najčudesnija stvar u našem životu. Činjenica da neko može da nam uputi jasne reči i da ih mi možemo razumeti je neverojatna. Činjenica da možemo videti jedni druge.

Činjenica da se čitav ovaj svet pojavljuje. Činjenica da u svom umu imamo kapacitet za mir, radost, transcendentnost, ljubav itd., te da što dublje u njega zaranjamo, to bolja situacija postaje. Plus, naš je um prirodno miran – zapravo je prirodno blažen. Sve je to skoro pa neverovatno, a mi hodamo naokolo sa tim blagom sve vreme.

 
Meditacija na UM

Meditaciju na svoj um možemo započeti praćenjem svojih misli koje su nekako poput oblaka koji nadiru i nestaju u prostranstvu našeg uma koji je poput neba. Na te misli ne treba reagovati niti ih promišljati. U početku naš um možda neće ličiti na vedro nebo, već možda više budu primetne značajne količine oblaka bez tračka vedrine. Nemojmo reagovati, samo pratimo prolazak tih oblaka. A onda se zapitajmo malo o onome što se odvija ispod tih oblaka:

“Otkud dolazi svaka ova misao? Kuda ide? Šta je ona? Gde je ona? Šta je ovaj prostor između kraja jedne misli i početka druge?”

Ovo bi trebalo izvesti u duhu opuštenog eksperimenta. Ako proverimo, videćemo da ne možemo razdvojiti predmete svojih misli od misli ili svesnosti koje ih zahvataju, isto kao što ne možemo razdvojiti talas od okeana ni odraz u ogledalu od samog ogledala.

Možete li uopšte i pomisliti na objekt koji nije znan umom? Svet ne postoji van našeg doživljaja sveta. Ono što se dešava u vašem svetu, na primer, je vaš doživljaj događaja. Ako pokušate da nađete nešto više, nećete uspeti. Vaš svet se ne može odvojiti od vašeg doživljaja sveta, ne možete pokazati neki svet van vašeg doživljaja sveta. Čim to napravite, vi ga proživljavate.

 

buda

 

Jedan tradicionalni primer koji nam pomaže da shvatimo prirodu uma je uz pomoć okeana i talasa – ne možemo „povući ravnu crtu“ između okeana i njegovih talasa. Isto je slučaj i s našim mislima i njihovim objektima kao što su oblici, zvukovi i sl. Svi oni proizilaze poput talasa iz okeana našeg korenskog uma. Koje pojavnosti i iskustva proizilaze poput talasa zavisi od toga koji karmički potencijali dozrevaju. Sve je priroda uma, ništa ne postoji van uma.

 
Karmički film

Kad radimo ovu meditaciju, počinjemo posmatranjem svojih misli. To je kao da gledamo karmički film, pojavnosti u talasima nadiru usled vetrova karme koji se dižu nad okeanom našeg korenskog uma.

Talas je zapravo samo aspekt okeana.

 
Unutarnja SVETLOST

Umesto da smo stalno zaokupljeni najpovršnijim pojavnostima, u ovoj meditaciji na um možemo naučiti da prepoznamo svoju unutarnju svetlost koja nam omogućava sva iskustva koja imamo, koja je uvek prisutna i dostupna. Kako Geshe Kelsang kaže, samo je naš um „dovoljno jasan da može percipirati objekte“. On je sama animacija. On je život.


 


*podrobna objašnjenja o prirodi i funkciji uma te iscrpne meditacije na um možete pronaći u knjigama Razumevanje uma i Tantra Mahamudre

Poslala i priredila: Ani Eterović, budistički centar "Kailash"

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE