Zlatna pravila vodećih SVETSKIH RELIGIJA ~ Sve šalju ISTU PORUKU!


Da li i dalje mislite da pravi vernici vode religiozne ratove? Sve duhovne istine su univerzalne i sve religije govore o istim stvarima. Ljudi su ti koji daju pogrešna tumačenja. Pročitajte zato osnovne istine iz različitih svetskih religija.

 

Zlatno pravilo u sledećim svetskim religijama:


AMERIČKI INDIJANCI: Temelj je poštovanje prema svemu što je živo. — Veliki zakon mira

BEHAIZAM: Blažen je kome je brat draži od samoga sebe. — Baha'u'llah

BUDIZAM: Druge ne vređaj onim što bi vređalo tebe. — Udnaa-Varga

HINDUIZAM: Ovako glasi dužnost: drugima ne čini ništa što bi tebe bolelo kada bi drugi to činili tebi. — Mahabharata

ISLAM: Niko nije pravi vernik dok bratu ne poželi što želi i sebi. — Suna

ĐAINIZAM: U sreći i patnji, u radosti i bolu, prema svim stvorenjima moramo se odnositi kao prema sebi. — Mahavira, 24. Tirthanakra

JUDAIZAM:
Šta ti je mrsko, ne čini drugima. To je zakon, a ostalo su tumačenja. — Talmud

KONFUČIJANIZAM:
Ne čini drugima što ne bi hteo da drugi čine tebi. — Analekta

HRIŠĆANSTVO:
Sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima! — Matej 7:12

PERSIJA: Čini što želiš da drugi čine tebi, čini ti njima.

SIKIZAM: Ne sukobljavaj se ni sa kim, jer je Bog u svima. — Guru Arjan Devji 259, Guru Granth Sahib

TAOIZAM: Komšijski dobitak smatraj svojim dobitkom, a komšijski gubitak svojim gubitkom.

ZOROASTRIZAM:
Ta je narav dobra, kada drugome ne čini to što nije dobro za nju samu. — Dadistan-I-Dinnik
religije sveta

 

 Priredila: Ljiljana Ilić

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE