Metamorfoza NARCISA kroz PATNJU ~ Preduslov za LJUBAV prema drugima


Izlaza i pomoći iz ćorsokaka neuroze uvek ima. Najvažniji i presudni korak mora ipak da učini sam neurotičar. Kako?

U bespoštednom prepoznavanju sebe lažnog, sebe izmišljenog i umišljenog, sebe sujetnog, gordog i slavoljubivog, sebe sadističkog i sebe mazohističkog (jedno ne ide bez drugog).

Da li još nešto ostane na dnu ličnosti kada sve ove neurotične spodobe prepoznamo u sebi i ne samo prepoznamo, jer intelektualni uvid nije dovoljan i oštroumnost je često oružje neurotične odbrane, kao i skepsa - nego ih stresemo sa sebe?

Tek posle metamorfoze Narcisa, koja je nezamisliva bez patnje, pojave se najdragoceniji biseri ličnosti:
sposobnost i snaga da se voli i neko drugi, spontana potreba da se drugima bude od pomoći, da se sa drugima podeli bol i radost, bez lažnog sažaljenja i bez zavisti, da se iz Ja kaže drugome Ti.
 

zena leptir


Ovo je izgleda moguće postići samo kada ljudsko biće stigne do individue svesne svoga identiteta i koja jednoga dana postaje umorna zbog punoće ispunjenog življenja, a ne zbog praznine neprepoznate neuroze.

 

 
Autor: Vladeta Jerotić

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE