Ramana Maharši objašnjava ~ Kako okončati TRI VRSTE KARME?


Dok god čovek misli da je on taj koji nešto radi, dotle će ubirati plodove svojih dela, ali čim spozna istinsko Sebstvo kroz samoispitivanje o tome KO JE ONAJ KOJI ZAISTA DELA, njegov osećaj da je on taj koji nešto čini će otpasti i trostruka karma će se okončati.

 

To je stanje večnog Oslobođenja.

Ne postoji karma bez onoga ko je karta (delatnik, onaj koji čini). Kada čovek pronađe pravog Kreatora, on sâm nestaje.

Onaj koji misli da nešto čini, je isti onaj koji i pati.sri ramana maharshiTrostruka karma je:

1. Sančita karma (nakupljena karma iz prošlih života koja tek treba da se proživi)

 

2. Prarabda karma (sudbina nastala kao rezultat prošlih dela (karme) koja se proživljava u trenutnom životu)

 

3. Agami karma (dobra ili loša dela koja će doneti posledice u budućim životima)


 

 
Autor: Šri Ramana Maharši
Izvor:
Rohan Kapur, fb grupa KUNDALINI INITIATES ۞ॐ۞ Spiritual Awakening

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE