Ko ima uši NEKA ČUJE ~ SVE je ZAISTA JEDNO!


Veliki sveti vođa i poglavica Oglala Sijuksa, Crni Los, davno je rekao da su sva bića  naši rođaci, te da je sve zaista Jedno, a Isus reče: ''Ko ima uši, neka čuje.''

Međutim, ljudi su toliko pojavno različiti da im je dato mnogo različitih puteva koji vode do Jednog i svi su ispravni, odnosno najispravniji za one koji ih praktikuju.


"Sve se vraća Jednom, a gde se Jedno vraća?", lepo reče budistički koan.

Nije dobro nametati svoj put drugima, jer mi ni sebe ne poznajemo, a kamoli druge. Savršeni učitelj Satya Sai Baba kaže da problemi nastaju kad dokazujemo da je naš duhovni put superiorniji od tuđeg.
Poslanik Muhamed je rekao hrišćanima: "Nama (muslimanima) su data naša učenja, a vama vaša."

Dakle, veruj i pusti druge da veruju.

Uzvišeni učitelj Mohanđi kaže da je svaki čovek jedinstvena kombinacija iskustava i da je nemoguće porediti se, kao i da poređenje sa drugima pravi velike probleme. Veliki Ošo kaže da ljudi nisu ni isti, ni različiti, nego jedinstveni i da je svako poređenje besmisleno.


Dakle, živi i pusti druge da žive.

Predivni i mudri starac Tadej je rekao: "Čoveče pa Bog je svuda."
Sveti Serafim Sarovski je video Boga u svemu i svima se klanjao do zemlje sa rečima: "Radosti moja".

Jednom je pred jednog velikog sveca, da bi ga ponizio, ljubomorni učenik poslao 3 gole prostitutke. Kada ih je video svetac se poklonio i rekao: " "Hvala ti Majko divna što si mi došla i u ovom obliku."
Istina je međutim da svece često pravi nesebičnost i ne mora s njima uvek biti i jasno znanje.

Mnogi su sveci postali sveti zbog svoje nesebičnosti, a ne zato što su razumeli Uzvišenu Svest i celu kreaciju. Zato njihovo mišljenje, dokle god ga imaju kao svoje, nije apsolutno i nije istinito. Mnogi su religijski ljudi dali i još uvek daju sebi za pravo da komentarišu druge religije, a da ni svoju nisu dobro izučili.

 

jedno

 

Često se religijski ljudi ponašaju kao ograničene lokal-patriote zaboravljajući sve ostale ljude, pripadnike drugih religija. Kada je Svami Rama hteo da prati jednog Svamija političara koji se zalagao za borbu protiv Engleza, odnosno za nezavisnost Indije, njegov uzvišeni učitelj sa Himalaja mu je rekao: "Nismo mi ovde na Zemlji zbog Indijaca ili Engleza, nego zbog svih Bića."

Jednom je uzvišenom Ramani Maharišiju jedna novinarka rekla da učitelj Krišnamurti misli drugačije od njega, a on joj je rekao: "Nema šta on da priča kako stvari stoje kad nije samorealizovan."

Vrlo jasno, zar ne?


Mnogi sveci i sveti Oci nisu bili celi svoj život pojavno sveta bića, tako da ni njihova mišljenja nisu oduvek sveta
. Neki su pisali knjige celi svoj život, a realizaciju dostigli tek pred napuštanje tela ili je uopšte nisu dosegli. Bez obzira, to ne umanjuje njihovu svetost, ali dovodi u pitanje njihove mladalačke misli. Kako god, imali su i ispunili svoje uloge.

 

Ne zaboravimo reči Sai Babe: "Ruke koje služe svetije su od usana koje mole."

Čovek na svom putu, ako je stvarno Čovek, menja se i menja i usavršava svoje mišljenje dok ne shvati da mišljenjem ne može dohvatiti Onog koji je izvan uma, odnosno Čistu Svest.
Tad je vreme za odbacivanje naučenog što naravno nije uopšte lako. Oduvek su postojali vremenski učitelji  poput "demokrate" Aristotela npr, koji je podržavao robovlasništvo i zato mu vrednost nije nikakva posebna, a neki su učitelji vanvremenski poput Sokrata ili Diogena, i tako divni i skromni još uvek odzvanjaju u večnosti.
 
U velikom indijskom epu "Ramajana" jasno piše: "Plakala je i osećala bol kao sveti spis koji je pogrešno protumačen".

 

shirdi-baba-isus-krishna-budaLjudi veruju knjigama, nesvesni da su knjige pisali i menjali ljudi shodno svom afinitetu i mogućnostima razumevanja.

Nešto su ubacivali, nešto izbacivali, nešto dodavali u zagradama verujući da je to ispravno. Nažalost, verujem da je bilo i svesnih manipulacija. Danas, između ostalih razloga, imamo religijski fanatizam I terorizam zbog toga. 

Gandijeve reči bruje kroz vreme, ali ih mnogi ne čuju nažalost:

"Za svoj cilj sam spreman da umrem, ali ni za jedan cilj nisam spreman da ubijem."

 

Buda je opominjao pre 2500 godine rečima: ''Ne verujte zato što tako tvrdi neki stari spis, ne verujte ni zato što je takva vera vašeg naroda, vera kojoj su vas učili od detinjstva; Već vidite li da je na dobro drugima, verujte u tu stvar, živite je i pomozite drugima da je žive.''


Međutim rekao je i sledeće: "Ne vjerujte ničemu, bez obzira gde ste to pročitali i ko je to rekao, čak i ako sam ja to rekao, ako se to ne slaže s vašim zdravim razumom."
 

Hm, šta sad da radimo? Apsurd.

Rešenje ipak postoji. Idemo dalje sa rečima Sv. Avgustina: "Verujem jer je apsurdno", hehe. Prosto ne mogu da se ne smejem, hehehe.

U Jevanđelju po Jakovu Isus kaže: "Jakove, ko priča o knjigama malo toga razume", ako je uopšte to rekao, hehehe.

To je ovaj svet, svet u kom telesni živimo. Pun tumačenja, bez života.

Sufi mistik Al-Bistami na sve to kaže: "Učen nije onaj koji svoje znanje posuđuje iz neke knjige i postaje neznalica čim zaboravi šta je iz nje naučio. Doista je učen onaj koji prima kad hoće  svoje znanje od svoga Gospoda, bez učenja i bez poučavanja."

Mahariši Maheš Yogi jasno govori: "Znanje u knjigama ostaje u knjigama, čovek je očitavanje svog unutrašnjeg znanja."

Naša sreća je da postoje i  toliko nepojmljivo velika i uzvišena bića, savršeni i usavršeni učitelji. Bića nesagledive Ljubavi, hvala Bogu. Neki su došli savršeni, a neki su se usavršili svojom ljubavlju, znanjem i strogom duhovnom pokorom.
 

meditant


Predivni hrišćanski teolog i mistik Majster Ekhart rekao je da kada čovek iz ljubavi prema Bogu izađe iz sebe, onda i Bog iz ljubavi prema čoveku izađe iz sebe u uđe u čoveka. Čista Divota.

U "Bhagavad Giti" Krišna objašnjava potpuno jednostavno zašto Bog uzima telo i dolazi na zemlju:

"Kada nastupi sumrak vrlina, kada zlo u svetu sviće, ja sebe stvaram u telu, od doba do doba se rađam, na dobro svih ljudi, na propast zla i greha, za uskrsnuće pravde."

To se zove Milost Božija i kao što kaže "na dobro svih ljudi", a ne samo pojedinih. Ne samo za dobro "izabranih naroda". To je upravo i naše vreme dragi ljudi.

Zbog svega pomenutog je kao izraz čiste Božije Milosti došao Sin i Božiji i čovečiji - Gospod Isus Hrist. Nije mudro svoditi njegovu Univerzalnu Svest na lik telesnog čoveka koji je živeo pre otprilike 2000 godina.

Sam je rekao: "Ja sam Put, Istina i Život."

Dakle, On je Sve. On je i On i Ona i Ono i Jedno i Sve. Nama je poznat kao Isus Hrist, u Indiji je možda prepoznat kao Sananda, a u Južnoj Americi je možda bio viđen kao Virakoča.

isus-buda-krishnaJednostavno je to, kao što reče Paramahamsa Ramakrišna: "Gde god gledam, vidim ljude koji se svađaju u ime vere... No, oni nikad ne misle da se On kojeg nazivaju Krišna, zove i Šiva i Šakti, a istovremeno i Isus i Allah, isti Gospod Rama sa hiljadu imena…"

Sveti Pavle je isto to poručio Korinćanima:

"I različite su službe, ali je isti Gospod; I različita su delovanja, ali je isti Bog koji deluje Sve u Svemu".

Zato nemojte se baviti knjigama i imenima, ona su prolazna. Uzvišena Svest je oduvek tu i zauvek je tu, hvala Bogu. Toliko je nepojmljivo velika da mi i ne postojimo, odnosno postojimo samo kao Njene misli i ideje, Njena deca. Postojimo unutar Nje. Reći "Bog je u svemu" je samo parčence istine. Celina je da je Bog Sve u Svemu i da je Sve u Bogu. Ništa, Jedno i Sve.

 

Jedan od najdivnijih opisa Neopisivog leži u "Bhagavad Giti":


"Ja sam ukus vode, svetlost Sunca i Meseca, slog Om u vedskim mantrama, zvuk u eteru i sposobnost u čoveku. Ja sam izvorni miris  Zemlje i toplina u vatri. Ja sam Život svega što živi i pokora svih asketa. Znaj da sam izvorno seme svog postojanja, inteligencija inteligentnih i hrabrost svih moćnih ljudi. Ja sam snaga snažnih, lišen strasti i želje".


Jedan je uzvišeni rabin pitao svoje učenike kada se završava noć, a kad počinje dan. Učenici su davali razne netačne odgovore. Na kraju im je rabin rekao: "Sve dok ne budete sva bića videli kao svoju braću i sestre, nema za vas dana."

Putevi su mnogi, a u suštini, to je sve jedan te isti put Uzvišenog Svetla.

Kao što reče Koeljo: "Svaki ratnik Svetlosti dobio je svoj deo vaseljene i zadatak mu je da ga osvetljava što je najbolje moguće."

Nemojte misliti da je Svetlo koje vi provodite jedino ispravno.
Svetlo je Svetlo i sve je to isto Svetlo i zadatak mu je da pali razna Svetla, odnosno da pali Sebe u Svemu. Može se zvati hrišćansko, islamsko, budističko, judejsko, hinduističko, taoističko ili bilo koje drugo duhovno Svetlo, ali ipak je ono samo SVETLO i to je divno, hvala Bogu.

Zato se radujte svim mnogobrojnim putevima i manifestacijama Svetla. Svetlite svojim Svetlom i pustite druge da Svetle svojim Svetlom i podržite ih.
 

jednota


Razumite druge ljude i ne ljutite se ako oni možda ne razumeju vas, jer kao što reče Satja Sai Baba:
"Kad izađe Sunce ne procvetaju svi lotosi, već samo oni koji su spremni za procvat."

I da zaključimo: 

"Usmerite se na ono što vas spaja, a ne na ono što vas razdvaja." ~ Mahavatar Babađi

 

 

 Autor: Dejan Ćosić, www.facebook.com/jasam108

dejan cosic

 

PROČITAJTE OSTALE TEKSTOVE OVOG AUTORA:

 

Ko UMUJE njemu DVOJE, ko SVESNUJE njemu JEDNO!

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE