Proces UZDIZANJA u PETU DIMENZIJU ~ Šta da očekuju PROBUĐENI ljudi?


Jedan od darova procesa "uzdizanja" u 5D (petu dimenziju) je da ljudi postaju svesni onoga što zaista jesu - da su Duh unutar ljudskog tela i da su, na jedan način rečeno, anđeli u ljudskoj formi.

Mi smo bili svesni svoje veze sa višim ravnima hiljadama godina, ali smo uvek osećali da je to izvan "ljudskog" i da nas materijalno stanje nekako razdvaja od našeg anđeoskog nasleđa. Govorili bi o našim "višim sebstvima" znajući da imamo pristup tom aspektu sebe, ali da iz nekog razloga nije deo nas, te ga moramo dosegnuti.

To se događa zbog toga što su naša fizička tela zaključana u trećoj dimenziji, a naša viša ili anđeoska sebstva su finije i više vibracije, te su u tim stanjima viših dimenzija odomaćena. Tako je oduvek postojao "jaz" između materijalne manifestacije ljudskog tela, njene svesti i duhovne realnosti.

Sada, sa vibracionim uzdizanjem koje Zemlja doživljava, koje je podesno nazvano UZLAZAK, Zemlja i njeni naseljenici imaju mogućnost da "izađu" iz treće dimenzije svesti "naviše", ka višim dimenzijama. Kako svest bude "uzlazila" naviše, duhovni svet će se približavati, dok "jaz" ne bude zamenio kontinuum nazvan "multidimenzionalana svest".
 

peta-dimenzija


U ovom stanju, ljudskom biću je omogućeno da pristupi obema ravnima sa lakoćom. Nema više potrebe za intenzivnom meditacijom (ili sličnim postupcima), jer pristup duhovnim ravnima postaje trenutačan i jasan.

Sa ove tačke gledišta, više i niže sebstvo se ujedinilo, a ljudsko biće boravi u anđeoskom prisustvu. Ljudski anđeo biva konstantno svestan sebe kao anđeoskog bića koje je moćno i kreativno. Ono (on/a) nema vremena za strah ili drame žrtve. Njegovo vreme troši u kreaciji vrste realnosti u kojoj će biti sretno i zadovoljno.

Indigo i Kristalna deca već jesu, ili će uskoro biti, u ovoj tački svesnosti, dok mnogi odrasli prelaze u nju. Ova nova bića, koja mogu prihvatiti i ljudska i anđeoska nasleđa, biće ona koja kreiraju Novu Zemlju.
 

indigo-dete


Vrlo je bitno ostati "uzemljen" u materijalnoj ravni. Poenta čitave priče je rađanje "raja" na "Zemlji", a ne odlazak u nebesko stanje. Za ljudske anđele predstoji rad. Kako "raj" nije baš mesto, već stanje svesti, ljudski anđeli (anđeoski ljudi) će morati da rade na tome da dovedu više dimenzionalno stanje svesti na materijalni nivo.

Jednom pošto bude dosegnuto, desiće se i rađanje planetarne kulture koja će poštovati sva bića kao manifestaciju Božanske Suštine.
Ova kultura ispoljavaće to poštovanje kroz mir, harmoniju i kreativnost.

  Izvor:
Violeta Satya fb profil

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE