Prava TANTRA nema veze sa SEKSOM ~ Ovo je ISTINSKO UČENJE TANTRE!


Postoji samo JEDNA ENERGIJA koja uzima razne nove oblike i forme. U "Tantri" se ta energija naziva ŠAKTI i ona predstavlja kreativnu/dinamičku silu koja je jedno sa svojim naličjem ŠIVOM (stanje latentnog potencijala).

Svaki put kada energija zauzme novu formu, mi joj damo neko ime. Šakti postaje "kundalini šakti", ili jednostavno "kundalini". Kundalini postaje energija "prana", koja teče kroz kanale koji se nazivaju "nadiji" i koncentriše se i ukršta na mestima koja se nazivaju "čakre".

Suptilne energije se zgušnjavaju i postaju poznate kao "zemlja", "voda", "vatra", "vazduh" i "etar", formirajući tako naša iskustva materijalnog sveta. Kroz buđenje "kundalini", praizvorna energija Šakti se budi u svojoj ISTINSKOJ FORMI. 

SPOZNATI DIREKTNIM ISKUSTVOM tu nepromenljivu istinu - ENERGIJU koja je supstrat svih imena i formi - predstavlja univerzalni cilj duhovnog života.
To je iskustvo jedinstva Šakti i Šive, kreacije i njenog temelja, ženskog i muškog, iako oni nikada nisu ni bili odvojeni. To je kao vlažnost koja nikada nije odvojena od vode, slatkoća koja nije razdvojena od šećera i toplota koja se ne odvaja od sunčeve svetlosti.
 

kundalini-budjenje


TANTRA posmatra Univerzum kao manifestaciju ČISTE SVESTI. Kroz proces manifestacije, svest se podelila na dva dela koji ne mogu postojati jedan bez drugog (iako se čine odvojenim, oni su u stvari jedno te isto).

Jedan aspekt ostaje kao statičan, bez forme i kvaliteta (Šiva), dok je drugi aspekt dinamičan, kreativan (Šakti). Ovo dvoje večno živi zajedno, poput mastila i pisane reči, koji iako su isti, prikazuju se kao različiti.

Putovanje "Tantre" je spoznati ih oboje, odjednom, KAO JEDNO.Autor: Svami Gyaneswar Bharati
Preveo sa engleskog:
Milan Bojić

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE