Ono što MISLITE, to morate i reći, ono što govorite, sprovedite U DELO!


Tamo gde ispravnost i istina idu ruku pod ruku, tamo će biti mira, a ljubav će se javiti tamo gde je mir. Ako je čovek ispunjen ljubavlju, tu nasilju nema mesta.

Danas svuda vlada nasilnost. Ljudi pate zbog tuge i teškoća. Zato nastojte da negujete urođene ljudske vrednosti.

Kaže se:
“Govori istinu, neka tvoje reči budu prijatne. Izbegavaj da govoriš istinu koja nije prijatna.

Istina se ne rađa iz pojedinca, niti sa njim nestaje. Istina je univerzalna i odnosi se podjednako na sva ljudska bića. Negujte takvu univerzalnu istinu.

 

Ono što mislite, to morate i reći, ono što govorite, sprovedite u delo. To je obeležje pravog čoveka."


 Autor: Satja Sai Baba

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE