Tajna MANTRA koju su koristili drevni MISTICI ~ Obavezno POSLUŠAJTE!


Predanja kažu da su drevni mistici čuvali ovu mantru u tajnosti, poput skrivenog oružja, i koristili je samo kada svaki drugi trud ne bi urodio plodom.

Ova mantra donosi duboki unutrašnji mir i pozitivnu transformaciju u krugu u kom emituje svoje vibracije. Preporučujemo vam da naučite ovu mantru i razumete njeno značenje.

Kada mantra počne da vibrira u svakom atomu vašeg bića, kada svaka ćelija postane u rezonanci sa ovim zvukom - tada počinjete da se usklađujete sa "unutrašnjim" zvukom koji predstavlja strujanje "anahate" u njenom neprekidnom protoku.ZNAČENJE MANTRE:

~
Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate |
~

Om, To (spoljni svet) je Purna (ispunjeno Božanskom svesti);
Ovo (unutrašnji svet) je takođe Purna (ispunjeno Božanskom svesti);
Iz Purne nastaje Purna (iz punoće Božanske svesti manifestuje se svet).Nadamo se da će vam ova mantra doneti mnogo koristi!


 

 Uz ljubav i zahvalnost,

Nova Svest

Preveo sa engleskog: Milan Bojić

Izvor: www.meditativemind.org

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE