Kako da znamo kada je Duša DUHOVNO ZRELA i spremna da spozna Sebstvo?


Kako možemo znati kada smo spremni da spoznamo Sebstvo? Kako da znamo kada je Duša duhovno zrela?

Kada započnemo putovanje i jasno definišemo svoje odredište, tada moramo krenuti od mesta gde se trenutno nalazimo. Jasno definisanje našeg odredišta zahteva da znamo gde se nalazimo, i zahteva od nas da utvrdimo želimo li, ili ne, da idemo ka tome u ovom trenutku. Moramo se zapitati imamo li razlog i snagu volje da idemo tamo.
 
Da li smo spremni da napustimo svet, ili moramo da ispunimo još neke obaveze u njemu, i prema njemu? Kako smo otplatili sve naše dugove? Ne možemo napustiti svet sa nerazrešenom karmom.

Možda želimo još nešto, ili neko ispunjenje ljudske sklonosti, kreativnosti, bogatstva, profesionalne ostvarenosti, imena, slave?
Drugim rečima, da li još uvek imamo svetovna angažovanja i vezanosti?

Da li smo spremni za poslednje putovanje koje život ima da ponudi? Da li smo spremni da izdržimo teškoće sadane (duhovne prakse), i da prođemo kroz smrt ega? Ili bismo želeli još malo zadovoljstava u svetu koji se sastoji od “Ja” i “moje”?

To je pitanje evolucije, i životne faze u kojoj smo ušli u ovu inkarnaciju. Kada je Duša duhovno zrela, tada znamo da smo spremni da spoznamo Sebstvo.


 

 Odlomak iz knjige "Spajanje sa Šivom" (Merging with Siva) - Satguru Sivaya Subramuniyaswami
Preveo sa engleskog:
Milan Bojić, novasvest.com

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE