Materija kao ENERGIJA ~ Ključna SPOZNAJA u odvajanju od 3D MATRICE


Imam potrebu da pojasnim termin „sve je energija“ sa kojim se možemo sve češće sresti, od kako novo doba uzima svoj zamah i sve se više govori o kreiranju sopstvene realnosti, o moći misli, o snazi ljubavi, širenju svesti.

Verujem da je mnogima teško da ovaj pojam „sve je energija“ bukvalno shvate, s obzirom na tek započeto odvajanje od 3D matrice.

Materija je čvrsta, stalna, nepromenljiva i kako onda povezati te njene osobine sa energijom koja je stalni protok, promena, kretanje? Osnova naše pogrešne percepcije sveta oko sebe kao isključivo materijalnog, leži u našoj ograničenosti sopstvenim čulima.

Hajde da materijalni svet oko sebe rastavimo na sitne komadiće da bismo videli od čega je on u stvari sastavljen.

Zamislite da posmatrate svet kroz veliki mikroskop. Posmatrajte sebe. Uveličavate kožu, vidite pore, uveličate još više, vidite različite ćelije; nastavite sa uveličavanjem i u jednom trenutku, vi vidite atome od kojih smo svi i sve sastavljeno. Ako nastavite sa uveličavanjem atoma, videćete, svaki atom se sastoji od protonskog jezgra oko kojeg, na velikim razdaljinama, kruže elektroni. Između protona i elektrona – prazan prostor.

Ovaj prazan prostor čini 99, 9999…odsto atoma. Sve na svetu je sastavljeno od atoma, a atomi – prazan su prostor. Sve na svetu sačinjeno je od 99, 9999… odsto praznog prostora
. Ovaj prazan prostor – samo je energija. Sve oko nas sačinjeno je od čiste energije, neprekidne promene, neprekidnog kretanja.

Zamislite da u rukama držite klatno koje krećete da vrtite u krug sve brže i brže. Posmatrajte ga. Šta se dešava? Što se klatno brže okreće, vi ste sve manje u mogućnosti da novonastalu situaciju vizuelno percipirate kao klatno koje se vrti, sada vidite samo krug, točak u neprekidnom kretanju.

Vi znate da je to klatno, premda ga tako ne vidite. Upravo ovaj fenomen i zavarava naše oči da energiju percipira kao takvu, jer ona je neprekidno kretanje koje nam stvara sliku koju mi percipiramo kao materijalnu.

I za razliku od klatna, koje smo držali u mirovanju, pre nego što smo mu dodali energiju i izmenili njegove osobine koje vizuelno percipiramo, mi nikada nismo sami za sebe, zaustavili kretanje atoma, da bismo, kada ga ponovo pokrenemo, postali svesni njegove prave prirode koja se ne uklapa u sliku koje naše oči šalju našem mozgu.

Mi smo nesavršena bića koja su na svom evolutivnom putu, ali to često zaboravljamo, uljuljkani slikom sebe kao najsavršenije, najinteligentnije vrste na planeti.
 

big-bang


Sve je energija; to nije nikakva tvorevina novog doba, nikakva religija, nikakva filozofija – to je činjenica.

Čitav kosmos, sačinjen je od atoma istih elemenata, koji su u neprestanom kretanju. Čitav kosmos sačinjen je od neprekidnog toka energije i podređen univerzalnim zakonima, kao na primer: zakon akcije i reakcije, zakon održanja energije, zakon magnetizma… Namerno navodim prethodna tri zakona, jer se njihova manifestacija direktno može primeniti na duhovni put, put probuđenja svesti, kojim je čovečanstvo, bez sumnje, krenulo.

Zakon akcije i reakcije, poznat i kao treći Njutnov zakon, nije ništa drugo do zakon uzroka i posledice, zakon setve i žetve, odnosno zakon po kome funkcioniše karma. Zakon održanja energije nam govori da se energija ne može uništiti niti iz bilo čega stvoriti, da ona samo menja svoj oblik prelazeći iz jednog oblika u drugo; takođe, Ajnštajnova energija relativiteta nam govori da je masa isto što i energija i da se one ne pojavljuju jedna bez druge; ovi zakoni samo potvrđuju činjenicu da je sve energija.

Zakon magnetizma
, tesno je povezan sa pričom o manifestovanju svojih misli – jednostavno je – kako zračite tako i privlačite. Nadovezala bih se samo na ovaj zakon magnetizma sa sugestijom za sve one koji se trude da kontrolišu svoje misli i da ih usmeravaju u željenom pravcu, kako bi manifestovali ono što žele za sebe u životu. Manje je važno šta vi sebi mantrate u glavi, da bi se to manifestovalo u vanjskom svetu.


Mnogo su važnije emocije sa kojima pristupate tom mantranju i energija kojom „bojite“ svoje misli. Najbanalnije rečeno – ukoliko nekome prizivate sreću, a to radite sa mržnjom u srcu, ta sreća se nikada neće manifestovati. Emocije, kao i misli, nose sa sobom izvesnu količinu energije. Kako biste proizveli dovoljno energije da manifestujete misao u materijalnom svetu potrebno je da energija misli i energija emocija idu u istom pravcu.

I još jedan savet za sve vas koji se bavite manifestovanjem – nikada nemojte zaboraviti zakon akcije i reakcije – ako nekome poželite nešto loše, ako nekoga prokunete, ne zaboravite da će vam se vratiti – vama ili vašim potomcima.

Put duhovnosti, bez obzira sa čijim učenjem najviše „vibrirate“, uvek poziva na sticanje univerzalnih vrlina kojima ćemo se „ukrasiti“ u ovom materijalnom svetu, a koje će nam otvoriti prostor za druge dimenzije postojanja, jer – čovek od vrline blizak je bogu. Sve vrline, zapravo su produkt ljubavi, koja je podloga na kojoj se sve razvija, a koja sa sobom nosi energiju sposobnu da pomera planine. Ljubav je najmoćnija sila našeg univerzuma.
 

energija-materija


Poklonici tamne strane energiju pronalaze u emocijama niske vibracije, poput besa, mržnje, ljutnje i sličnih, međutim, premda energija navedenih emocija, ogromna i rušilačka, zbog svoje agresivne prirode nama može delovati snažnije od emocije ljubavi, energija niskih vibracija nije trajna, ona je prolazna, kratkotrajna i stalno se mora obnavljati (mržnja, bes, ljutnja prolaze ako ih ne hranimo neprekidno), dok je energija ljubavi konstantna, neprolazna i nepromenljiva. Ljubav ne traži ulaganje, to je pogrešno mišljenje.

Zamislite ljude koje volite, a koji više nisu sa nama – emocija je ostala ista, premda već dugo u nju niko ništa nije uložio. Ljubav je trajna, konstantna i nasuprot emocijama niskih vibracija – ona nije rušilačka nego stvaralačka. Svi smo mi produkt ljubavi, koja je osnova kreacije…

Pozivam vas da otkrijete izvor ljubavi u sebi, da je pružite prvo sebi, uljuljkujući sve svoje tuge, boli i kajanja u toj predivnoj, isceljujućoj energiji, kako biste je potom podelili sa drugima, da i oni pročiste sve svoje tame u njenoj sveprožimajućoj svetlosti, da zajedno stvorimo bolji svet za nas i za našu decu…


 


 Autor: Aleksandra Pešić, samospoznaja.com

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE