Guru i dva UČENIKA ~ Priča posle koje ćete DOBRO RAZMISLITI


Jednom davno, živeo je guru koji je želeo da obuči dvojicu svojih učenika dajući im praktičan zadatak: “Uzmite po 100 rupija”, rekao je, “i upotrebite ih da potpuno ispunite svoje sobe. Za pet dana ću se vratiti da pregledam šta ste napravili.”

Iako se isprva činilo nemoguće da se napuni soba sa tako malo novca, učenici su krenuli u potragu.

Nakon pet dana guru se vratio i obišao sobu prvog učenika. Bila je do pola ispunjena starudijama. Učenik je smatrao da su starudije nešto najjeftinije što može da kupi kako bi ispunio sobu, te ih je nabavio koliko god je mogao. Guru je bio doista zapanjen.

Kada je guru došao da pregleda drugu sobu, video je da je bila ispunjena do vrha, a njegov učenik mu je vratio 80 rupija i rekao: “Guru Maharadža, trebalo mi je samo 20 rupija da ispunim sobu do vrha.”

On je zapalio lampu u sredini sobe. Svetlo se širilo posvuda, od vrha do poda, levo i desno, napred i pozadi.

Oduševljeni guru je rekao: “Ti si uistinu razumeo. Život je vrlo sličan praznoj sobi. Trebao bi da bude ispunjen svetlom mudrosti i znanja, a ne prljavim odbačenim stvarima ovog sveta.” Autor:
Saćinandana Swami

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE