Da li znate da je 80 posto PROBLEMA u vašem životu DUHOVNE PRIRODE?


Većina ljudi nije svesna da duhovni činioci prouzrokuju do 80 odsto problema u našem životu. Razlog tome je što su duhovni uzroci van razumevanja naših pet čula, uma i intelekta. Samo pomoću aktivnog šestog čula možemo razaznati da  li je uzrok problema duhovne prirode, te shvatiti pojedinosti same pojave.

Neznanje o postojanju duhovne dimenzije i njenog uticaja na teškoće sa kojima se suočavamo, onemogućava prevladavanje teškoća.

Kako bismo u potpunosti prevladali problem s kojim se suočavamo u životu, prvo moramo razumeti njegov stvarni uzrok. Samo kada se postavi tačna i sveobuhvatna dijagnoza uzroka problema, može se odrediti i primeniti odgovarajući tretman.

Moderna nauka smatra da uzrok problema može biti fizički ili psihološki. Zbog toga uzrok i pomoć većina ljudi traži samo u te dve oblasti.

Na primer:
Svrab ima fizički uzrok i prema tome se leči odgovarajućim lekovima savremene medicine.
Zloupotreba opojnih sredstva se smatra psihološkim problemom te se leči, pre svega, psihoterapijom.

Međutim, postoji i treći uzrok naših problema u životu, a to je duhovni. Zapravo, duhovni uzroci problema najviše utiču na naš život. No, duhovne uzroke nije lako shvatiti jer su van razumevanja moderne nauke.

Svetska zdravstvena organizacija defineše zdravlje kao ‘pozitivno stanje u fizičkoj, psihološkoj, socijalnoj i duhovnoj dimenziji’. Tako je i službeno potvrđeno da duhovno blagostanje takođe pridonosi našem zdravlju. Međutim, istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci koje je sproveo SSRF otkriva do koje mere duhovni činioci doprinose našem ukupnom blagostanju.

Evo nekih primera površnih i stvarnih uzroka problema u životu:
 

duhovni uzroci problema
 

duhovni uzroci problema

 


Kroz duhovno istraživanje ustanovili smo da se stvarni uzroci problema u našem životu javljaju kao:

20 posto psihološki i/ili fizički
30 posto duhovni, psihološki i/ili fizički
50 posto samo duhovne prirode


Dakle, do 80 posto problema ima svoj uzrok u duhovnoj dimenziji, a mogu se pojaviti u različitom obliku. Npr. bradavica na ruci, bol u prsima, depresija, zavisnost, bračne nesuglasice, nemogućnost začeća, financijski problemi…


Često tražimo rešenje na pogrešnom mestu i zato problemi nikada ne prolaze budući da je njihov uzrok duhovne prirode i može se tretirati jedino duhovnim merama kao što su:


Duhovna praksa koja nam pomaže da se ispunimo duhovnom energijom kako bismo prevladali ili se izolovali od tih problema.

Pojanje (ponavljanje) Božjeg imena je duhovna praksa koja se preporučuje za vreme u kojem živimo.

Sprovođenje određenih mera duhovnog isceljivanja za prevladavanje simptoma prouzrokovanih određenim činiocima u duhovnoj dimenziji.


Na ovaj način  možemo rešiti  probleme koji imaju stvarni uzrok u duhovnoj dimenziji ili možemo dobiti snagu da ih lakše podnesemo.


 


Izvor: SSRF; Podela uzroka poteškoća u životu

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE