Da li ste i vi ČUDAK U SVOJOJ PORODICI? Možda doživljavate EFEKAT FENIKSA!


Mnogi ljudi mi govore da se ne uklapaju istinski u svoje porodice i to me je podsetilo na bajku o ružnom pačetu Hansa Kristijana Andersena. Postojala je jednom porodica pataka i jedno od pačića nije ličilo na ostale, pa su ga ostali napadali. To neobično pače se osećalo različito i odbačeno. Kako su bebe počele da rastu, bilo je još vidljivije da je ono jedino različito i ono je počelo da oseća da je pogrešno, bezvredno i čudno.

Onda je porodica labudova doletela na jezero. Labudovi su videli porodicu pataka i prepoznali da je ružno pače jedno od njih. Napravili su kontakt s njim i objasnili mu: „Ti nisi pače, ti si beba labuda!“

Ova posebna bajka je toliko istinita za mnoge od nas. Mi osećamo da se ne uklapamo u svoju porodicu; ne govorimo isti jezik; nemamo iste ideje; mi smo čudaci. Mnogi ljudi mi kažu da se tako osećaju i iz mog ličnog iskustva ja to prepoznajem jer se ovo odnosi i na mene.

Postepeno, kako mi je sve više ljudi dolazilo sa osećanjem da su čudaci, shvatila sam da su mnogi od nas, koji su bili izloženi mnogim iskušenjima i stradanjima, postajali jako brzo i izgleda i više nego što možemo da podnesemo, ružni pačići.

Onda mi je došla ideja da ovoj posebnoj situaciji odgovara jedna druga bajka kojoj sam dala naziv „Efekat feniksa.“ 

devojka-feniksFeniks je bio  bajkovita ptica koja je sebe spaljivala sunčevim zrakama, a iz pepela stare ptice rađala se nova.

 

Počela sam da uviđam da su mnogi ružni pačići u stvari feniks ptice i da je mnogima od nas data mogućnost da u ovom životu završimo sa našom dosadašnjom karmom i da onda, kao feniks, umremo u našem starom načinu življenja i da započnemo na nov način, kao instrumenti Više svesti.

Kada mi je to postalo jasno, uočavala sam sve više ljudi koji su se uklapali u ovaj obrazac.

To je kao da se karma ubrzala, tako da je mnogima od nas data prilika da budemo deo vojske ljudi koji će, uz pomoć vlastitih napora, biti oslobođeni da bi mogli da budu instrumenti Više svesti i da vode svet u ono što neki nazivaju Zlatno ili Novo doba. 


Niko nas neće terati da se pridružimo ovoj vojsci ljudi, jer mi imamo slobodan izbor. 

 
Možemo da radimo na sebi da bismo se oslobodili i postali deo te nove vojske i živeli na novi način tako što ćemo pre biti instrumenti Više svesti nego sluge svog ega, ili možemo da nastavimo da živimo na isti stari način na koji smo do sada živeli. Ovo je izgleda izbor sa kojim se svako od nas suočava u svom životu.

 

Autor: Filis Kristal, Feniksov let ka oslobođenju
Prevela:
Verica Sekulić Opačić

 

 


 

Raskidanje TOKSIČNIH ODNOSA i ULOGA ~ Intenzivna radionica po metodi Filis Kristal

 

12. AVGUST 2018.

info i prijave: seminar@novasvest.com

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE