Drevna TAJNA PRAVOSLAVLJA ~ Šta je TIHOVANJE?


Onaj kod koga su počele da se javljaju spontane težnje ka udubljivanju u sebe i ta ushićivanja ka Bogu i, osobito, onaj kod koga su počeli da deluju potpuno predavanje sebe Bogu i neprestana molitva, spreman je i sposoban da stupi u tihovanje.

Samo on i jeste kadar da podnese ovaj podvig i da ga plodonosno prođe. Zadržavati takvoga čoveka u opštežiću i saživotu sa drugima nemoguće je.

Šta je Arsenija Velikoga teralo od ljudi? To stremljenje unutra, pred Boga. "Volim vas", govorio je on, "ali ne mogu biti zajedno sa Bogom i sa ljudima".

"Istinski tihovatelj", kaže sveti Jovan Lestvičnik, "ne želeći da se liši sladosti Božije, udaljava se od svih ljudi, bez mržnje prema njima, i to utoliko više ukoliko se oni usrdnije s njim zbližavaju".

Ispisujemo za razumevanje tihovanja (bezmolvija) neophodno 27. slovo Lestvice: "Postoji tihovanje spoljašnje, kada neko, odelivši se od svih, živi sam. I postoji tihovanje (bezmolvije) unutarnje, kada neko u duhu sam sa Bogom prebiva ne u grčevitoj napetosti, no slobodno, kao što slobodno grudi dišu i oči gledaju.

Oni su sapripadni, ali prvo ne može postojati bez drugog. Zato je tihovatelj (bezmolvnik) upravo onaj ko se upinje da biće bestelesno, dušu svoju, drži u granicama telesnog doma. Neka kelija tihovateljeva drži u sebi telo njegovo, a telo ima u sebi kuću svoga razuma."

Tihovanje je izuzetno važno. Čak i ako se čovek ne moli, samim tihovanjem, on se zapravo moli. Tihovanje je nevidljiva molitva, jer je za molitvu važno isto onoliko koliko je čoveku neophodno disanje, iako se ne vidi.

Onaj ko duhovno dela, dok tihuje uranja u umnu molitvu. Znaš šta znači "uranja"? Malo dete se tako umiri i opusti u majčinom toplom naručju, ne govori. Sjedinjuje se s njom, opšti s njom. Zbog toga mnogo pomaže ako je manastir daleko od sveta, od arheoloških nalazišta, od bučnog života u svetu, pa čak i od ljudi.

Tišina na mestu udaljenom od sveta, uz podvizavanje sa rasuđivanjem i uz neprekidnu umnu molitvu, veoma brzo donosi i unutrašnje tihovanje - mir u duši - što je neophodni preduslov za duhovno istančano delanje. Tek tada čoveka više ne ometa nikakav spoljašnji nemir, jer mu se, u suštini, samo telo nalazi na zemlji, a um mu je na nebesima.

 

 Izvori:
pouke.org
www.svetosavlje.org
www.svetosavlje.org

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE