Garuda centar

Telefon: 021/ 661 5228; 064/ 175 4999; 064/ 2052522

Adresa: Stevana Musića 5. I.5., Novi Sad

E-mail: centar@garuda-sacra.rs

Website: www.garuda-sacra.rs

Pozdravljamo Vas iz Novosadskog centra za psihofizički razvoj – Garuda.
„Zar ne bi trebalo krenuti na put, kao što su to drevni mudraci poučavali,
i ne smiriti se dok čovek sebe ne pronađe?”
(Bela Hamvaš)

Garuda je zajednica učenih, iskusnih predavača i terapeuta, neposrednih i jednostavnih ljudi, koji praktikovanjem tradicionalnih znanja i veština promovišu i podstiču celovitost ljudskog bića (jedinstvo duha, duše i tela) i brigu o životu i zajednici u skladu sa univerzalnim, duhovnim načelima.

Cilj Garuda centra je da se čovek, odnosno ličnost na neposredan i prikladan način, izbegavajući stranputice vulgarnog ezoterizma vrati sebi. Članovi i saradnici Garuda centra podstiču zdrav način života i održavanje psihofizičke celovitosti, kao i izvornu ljudsku potrebu dubljeg razumevanja sebe kroz meditaciju i kontemplaciju, što sve zajedno vodi unutrašnjem miru i skladu bića i postojanja.

Redovnim pružanjem usluga različitih vrsta masaže i terapeutskih tehnika, ali i kroz edukacije, kurseve, seminare i radionice, želimo da shvatiš: „Ti si samospoznaja, Ti si početak, sredina i kraj svega”