Centri znanja


Dubravka Stojković PEAT

Telefon: 063/ 55 22 44

E-mail: dubravka.peat@gmail.com

Website: www.dubravka-stojkovic.com

Adresa: Beograd

Umeće Čija - škola Tai Chi Chuana i Qi Gonga

Telefon: 063/ 269-339


E-mail: umece.chija@gmail.com

Website: www.taichi-umece.com

Adresa: Beograd

Integral Personal Development Center & School

Telefon:

E-mail: manja.sumadinac@gmail.com

Website: www.ipd-center.eu

Adresa: Bulevar Vojvode Mišića 10-12, Beograd

Apolonska Svetlosna paralelna znanja

Telefon: 064/ 500 76 43 ; 062/ 810 31 11

E-mail: omoromana@gmail.com

Website: www.apollosvetlosnaparalelnaznanja.com

Adresa: Novi Sad

Edukativno - holistički centar „GaDaMi“

Telefon: 064/ 36 39 399

E-mail: shakti333@hotmail.com

Website: www.danijelagajic.com

Adresa: Požarevac

"Peti element" - Udruženje praktične duhovnosti

Telefon: 062/445-426

E-mail: milkam.petielement@gmail.com

Website: www.petielement-udruzenje.com

Adresa: Partizanske vode 6a, Cerak, Beograd

Studio za edukaciju i vrhunska dostignuća

Telefon: 063/1608 116

E-mail: organizacijasrbija@gmail.com

Website: www.tehnikaemocionalneslobode.com

Adresa: Dušana Vasiljeva 15, Novi Sad

Ćigong savez Srbije

Telefon: 062/ 806 19 88

E-mail: info@qigong.rs

Website: www.qigong.rs

Adresa: Beograd

Taiđi Ćuen i Ćigong klub Peng

Telefon: 063/ 77 62 975

E-mail: office@iptaichi.rs

Website: www.iptaichi.rs

Adresa: Molerova 6, Beograd

Yoga savez Srbije

Telefon: 064/1244 336

E-mail: yogasavezsrbije@gmail.com

Website: www.yogasavezsrbije.com

Adresa: Beograd

Udruženje Reiki Srbije

Telefon: 011/ 321 56 00; 065/ 235 999 1

E-mail: office@reiki.rs

Website: www.reiki.rs

Adresa: Beograd

Garuda centar

Telefon: 021/ 661 5228; 064/ 175 4999; 064/ 2052522

E-mail: centar@garuda-sacra.rs

Website: www.garuda-sacra.rs

Adresa: Stevana Musića 5. I.5., Novi Sad

Tai Chi Chuan Savez Srbije

Telefon: 064/ 27 02 337; 060/ 6777 999

E-mail: info@imaas.rs

Website: www.imaas.rs

Adresa: Beograd

Hua Kang Wushu Klub-Taijiquan

Telefon: 064/ 22 00 260

E-mail: huakang@eunet.rs

Website: www.taichihuakang.com

Adresa: Lazarevićeva 4, Beograd

Holistički centar Equilibrium

Telefon: 064/ 130 4791

E-mail: equilibrium.holycentar@gmail.com

Website: www.equilibrium.co.rs

Adresa: Beograd

Vidya Yoga

Telefon: 063/84 64 027

E-mail:

Website: www.vidyayoga.net

Adresa: Vojvode Dobrnjca 26, Beograd

Sfera holistički centar

Telefon: 063/ 78 08 132

E-mail: isidoramil@yahoo.com

Website: www.taichisfera.com

Adresa: Beograd

Harmony program

Telefon: 063/ 726 1099

E-mail: margareta@zdravijiizbor.info

Website: www.harmony.hr

Adresa:

Dijamantski put budizma

Telefon: 063/ 406 007

E-mail: yukcl@eunet.rs

Website: www.budizam.net

Adresa: Dalmatinska 62, Beograd