Studio za edukaciju i vrhunska dostignuća

Telefon: 063/1608 116

Adresa: Dušana Vasiljeva 15, Novi Sad

E-mail: organizacijasrbija@gmail.com

Website: www.tehnikaemocionalneslobode.com

Studio za edukaciju i vrhunska dostignuća je osnovan 2007. godine u Novom Sadu. Nastao je iz želje i vizije osnivača Studija, Jasmine Kovačev, da ljudima na našim prostorima omogući edukacije, seminare i transformacione radionice kako bi umanjili (i eliminisali) reakcije na stres kojima smo svakodnevno izloženi i tako povećali kvalitet života i dostignuća u svim oblastima života,  kao i ubrzali lični i profesionalni razvoj.

 


U cilju ostvarenja te vizije, kreirana je serija edukacija, seminara i transformacionih radionica i programa  „Okrugla duga“ koji su rezultat dugogodišnje edukacije i ulaganja u lični razvoj Jasmine Kovačev, internacionalnog EFT eksperta i coacha za vrhunska dostignuća i jednog od 15-ak Master trenera Meta zdravlja u svetu.

 


Seminari su bazirani na dostignućima energetske psihologije, energetske medicine, holističkog koncepta različitih oblasti života, kao i najnovijih i najefikasnijih tehnologija uma. Jasminina posvećenost edukaciji i činjenica da je stekal 29 sertifikata i diploma  tokom svog životnog i profesionalnog puta, omogućavaju jedinstvenost u kvalitetu edukacije koje pruža polaznicima. Kroz programe Studija možete efikasno u korenu eliminisati strahove, fobije, traumu, stres, uznemirenost, brige i veliku većinu zdravstvenih problema učiniti podnošljivim, tako da se ne osećate umornim, mizernim i bezvrednim i da se ponovo radujete svakom novom danu.

 


Edukacije:


EFT (Tehnika emocionalne slobode) nivo 1 – osnove samopomoći


EFT nivo 2
– napredna samopomoć i osnova za rad sa drugima (nakon sertifikacije)


EFT nivo 3 – jednogodišnji mentorski program za profesionalnu primenu EFTa, sticanje zvanja EFT praktičara nivoa 3


EFT edukacije su sertifikovane od strane profesionalne organizacije AAMET-a (Association for The Advancement of Meridian Energy Techniques) a Jasmina je dugogodišnji sertifikovan međunarodni trener ove AAMET-a

 


Svesno roditeljstvo (seminar) – Daje znanja i veštine koje omogućavaju da podignemo dete koje će postati odrasla osoba ispunjena sampopouzdanjem, biti zdrava i zadovoljna. Ujedno se dotičemo i  primene EFT-ja u uspešnom roditeljovanju, kao i u promeni genetskih zakonitosti i svesnom roditeljovanju. Upoznaćete dublje sebe, a ne samo postati bolji roditelj.
 


Dobrodošli u svoju budućnost (seminar) – omogućava otkrivanje sopstvene životne svrhe i pomaže u kreiranju plana kako je realizovati.

 


Meta zdravlje – Biološka logika bolesti (seminar) – Zašto smo bolesni? - omogućava sagledavanje prevencije bolesti na sasvim novi način, naučno objašnjava vezu između okidača stresa, emocija i uverenja i poremećaja koji pogađaju određena tkiva i organe. Ovaj seminar je otvoren za sve zainteresovane i predstavlja uvod u program edukacije od 6 meseci.
Edukacija META-Zdrvlja  je sertifikovana od strane IMMA (International Meta Medicine Association)

 


Tajna je u vama (transformaciona radionica)
– Pored edukacije radi se na uklanjanju brojnih mentalnih i emocionalnih blokada (ograničavajuća uverenja) koja su prepreka na putu ka uspehu ili poslovanju

 


Grupni tretman (prolećno/jesenje mentalno i emocionalno „veliko spremanje“)
– celodnevni popularni grupni EFT tretman omogućava oslobađanje dela emocionalnog i mentalnog tereta
 


Imam kancer, pa šta? Biram život (transformacioni program) – emocionalna i mentalna podrška obolelima od kancera i članovima njihih porodica, bez obzira koji put lečenja su izabrali.
 

 

Lični tretmani - uglavnom putem Skype.