Prava i obaveze portala Nova Svest i njegovih korisnika

Informativne svrhe


Sadržaj koji je prikazan na web-stranicama portala Nova Svest je isključivo u informativne svrhe. Informacije na ovim web-stranicama date su "onakve kakve jesu" te Nova Svest ne daje nikakve garancije za kvalitet, ili učinkovitost nekog od prikazanih sadržaja. Koristeći ove web-stranice, prihvatate rizik da informacije možda nisu potpune, da nisu tačne, ili da neće zadovoljiti vaše potrebe.

Odricanje od odgovornosti

Ni portal Nova Svest ni naši davaoci sadržaja nisu odgovorni za eventualnu štetu, ili ozledu nastalu zbog pristupa ovim web-stranicama, nemogućnosti pristupa ovim web-stranicama ili oslanjanja na informacije koje se na njemu nalaze. .

Veze na druge web-stranice


Ove web-stranice sadrže veze na druge web-stranice, koje nisu u vlasništvu portala Nova Svest te nad kojima on stoga nema nadzor. Imajte na umu da mi nismo odgovorni za pravila o privatnosti tih web-stranica niti ih možemo nadzirati. Ova izjava o privatnosti odnosi se samo na informacije prikupljene na ovom mestu. Preporučujemo vam da izjave o privatnosti pročitate na svakom mestu koje posetite, a koje prikuplja i prikazuje lične podatke.


Promene

Nova Svest zadržava pravo da u svakom trenutku potpuno samostalno izmeni, zameni, ili izbriše neki sadržaj na ovim web-stranicama, da sadržaju ograniči pristup, ili pak da prekine njegovu distribuciju.


Autorska prava i upotreba sadržaja

Sadržaj ovih web-stranica koji nije preuzet, već je plod autorskog rada, je vlasništvo portala Nova Svest i zaštićen je zakonima o autorskim pravima. Logo i zaštitni znak portala Nova Svest zaštićeni su i ne mogu se koristiti bez prethodnog odobrenja vlasnika portala Nova Svest. Preuzimanje sadržaja sa ovih web-stranica je dopušteno, ali samo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Nisu dopuštene izmene ni dalja reprodukcija u komercijalne svrhe autorskog sadržaja sa portala Nova Svest.


Merodavno pravo

Vaš pristup ovim web-stranicama te upotreba njega i njegovog sadržaja regulisani su pravom Republike Srbije i tumače se u skladu s njim.