Integral Personal Development Center & School

Telefon:

Adresa: Bulevar Vojvode Mišića 10-12, Beograd

E-mail: manja.sumadinac@gmail.com

Website: www.ipd-center.eu

Rad Centra je posvećen daljem emocionalnom, psihološkom i duhovnom sazrevanju čoveka.

Integracijom savremenih spoznaja iz neuronauke, kliničke i razvojne psihologije, transpersonalne psihologije, interpersonalne neurobiologije, afektivne neuronauke, savremene teorije attachmenta (privrženosti), bioenergetike i telesno orijentisanih psihoterapeutskih pravaca, dobija se mogućnost celovitijeg sagledavanja i razumevanja čoveka i njegovih problema.Misija IPD centra:


♦ Razvijanje programa za konkretni i duboki rad osobe u smislu emocionalnog, psihološkog i duhovnog razvoja s ciljem podizanja kvaliteta života, boljih partnerskih odnosa i veće roditeljske kompetencije.

Usvajanje različitih savremenih znanja i koncepata o razumevanju čoveka.

Njihovo dalje integrisanje i sagledavanje šireg konteksta.

Usvajanje tehnika i pristupa u rešavanju emocionalnih i psiholoških problema normalne, zdrave osobe.

Konstantno dalje razvijanje znanja i tehnika kroz vlastita iskustva i spoznaje.

Razvoj sistema za dalje prenošenje znanja i usvojenih ili razvijenih tehnika.

Lični razvoj polaznika kroz proradu vlastite problematike implementacijom znanja i tehnika u stvarni život.