Taiđi Ćuen i Ćigong klub Peng

Telefon: 063/ 77 62 975

Adresa: Molerova 6, Beograd

E-mail: office@iptaichi.rs

Website: www.iptaichi.rs

Snake Style se često nalazi uz opise Stil Tigra i Stil Ždrala. Ovo nisu tradicionalni opisi, prenošeni kroz generacije, već predstavljaju relativno mlade „oznake“ koje pomažu pojašnjenju različitim stilovima kretanja. Svaka generacija Tai Chi praktikanata je doprinela širenju umetnosti Tai Chi Chuana, i razvila i mnoge različite opise kako bi se određeni pojmovi pojasnili ljudima. Tako je Veliki Majstor Ip „označio“ porodični stil kojim ga je učio Yang Sau Chung(Yang Shou Zhong) kao „Snake Style“.

On je to učinio na osnovu kretanja koje koristi unutrašnje mišiće kičme, i odabrao je biće iz životinjskog carstva koje se kreće na taj način – zmiju. Zmija se kreće brzo, efikasno i moćno koristeći samo mišiće oko kičme i ne koristi pomoć nogu i ruku. Ovo karakteriše osnovne principe kretanja Stila Zmije kao što opisi Stil Tigra i Stil Ždrala opisuju njihovo kretanje.

Drugi opisi koji se koriste su : Veliki , Srednji i Mali okvir, koji takođe predstavljaju nove opise kretanja.

Stil nastavnika i stil studenta su dva najstarija opisa za sadržinu tajnih učenja koja su se držala u okviru porodice i za učenja koja su se prenosila daljim rođacima i ljudima van porodice.

Dalje, postoje još i stav Ždrala, stav Tigra i stav Zmije koji se ne odnose na način kretanja, već na visinu tela u kojoj se izvode pokreti.

Na primer, stavovi Ždrala koriste visoko postavljeno telo sa skoro ispruženim nogama, stavovi Tigra se koriste srednje-visoko postavljeno telo sa malo savijenim nogama dok stavovi Zmije koriste nisko postavljeno telo sa veoma savijenim nogama u kolenima. Stav Zmije je veoma težak za kukove i kolena i moraju se izvoditi izuzetno pažljivo zbog visokog rizika javljanja povrede u zglobovima.

Stavovi se razlikuju od stila do stila, a Snake Style Majstora Ipa se ne izvodi niti je u vezi sa stavom Zmije.

Svi ovi „opisi“ i imena ne smeju biti shvaćeni kao neprikosnovene činjenice, već kao sliku koja pomaže čitaocu/slušaocu da shvati ideju osnovnih principa. Nažalost, iako su skoro svi prevodi i drevni tekstovi Kineskih klasika nedodirljivi u svojim tvrdnjama, veoma je teško izvući suštinu iz prevoda koji su rađeni sa Kineskog ideogramskog pisma na bilo koji od zapadnih jezika. Potreban je pravi majstor određenog polja da se dobije uvid u znanje.