Milena Kostić

Telefon: 011/ 3553 406

E-mail: jazzord@sezampro.rs

Website: www.jazzord.com

Tretmani: REBT, EFT, Bahove kapi

Ja sam Milena Kostić, osnivač savetovališta JAZZ.
Po struci sam dipl. psiholog  kliničkog smera. U ekipi Razvojnog savetovališta Doma zdravlja Čukarice, na odelenju Pedijatrije, radila sam 12 godina na poslovima prevencije i održavanja mentalnog zdravlja dece i cele porodice. Od 1998.g imam privatnu praksu. Udata sam i imam troje dece.

Posle stečene diplome iz psihologije na Beogradskom Univerzitetu (1982.g) došle su godine sticanja profesionalnog iskustva u radu sa decom i porodicama, na odeljenju Pedijatrije, u službi Razvojnog savetovališta od 1985.g. Ta služba bila je namenjena bebama i mladim roditeljima. Sve rizične trudnoće i porođaji bili su predmet interesovanja te službe, u kojoj je radio tim različitih stručnjaka (pedijatar, psiholog, defektolog, socijalni radnik). Tim je pokrivao sve vrste rizika za bebe i roditelje – rizici po telesni razvoj deteta, rizici po mentalni i emotivni razvoj, kao i socijalni razvoj deteta. U toj službi ostala sam 12 godina, a onda u narednom periodu otvorila privatnu praksu.

Privatna praksa zahtevala je dodatne edukacije i veštine. Srećna sam što je tokom svih ovih godina privatne prakse postojala mogućnost stalnog napredovanja i u znanju i u veštinama iz oblasti psihoterapije. Najpre sam osvajala znanja i iskustva iz oblasti Kognitivne terapije. Postoji više varijanti u ovoj oblasti, ja sam izabrala Racionalno Emotivno Bihejvioralnu Terapiju (REBT). Više detalja o ovoj vrsti terapije možete naći u rubrici Kognitivna terapija

Završila sam osnovni i napredni nivo do  2002.g,  a nakon te obuke sledio je period obuke i bavljenja još jednom veštinom – hipnoterapijom. Bavljenje hipnoterapijom odvelo me je u novu oblast, tzv. energetske psihoterapije. Srela sam se sa veoma moćnom i savremenom tehnikom Emotivnog Rasterećenja (EFT – Emotional Freedom Technique).

Zbog efikasnonsti ove tehnike koja je jednaka efikasnosti i dubini hipnoterapije, a jednostavnija, odustala sam od hipnoterapije i opredelila se za EFT. Ova tehnika je lepa nadogradnja na REBT, mogu lepo da se kombinuju i  nadovezuju, a time značajno skrate dužinu terapije.Sertifikate o posedovanju znanja osnovnog i naprednog kursa EFT stekla  sam do 2005.g.

Sa medicinskim sistemom dr Edvarda Baha srela sam se jos 2001 g. družeći se sa homeopatama. Metoda me je zainteresovala zbog svoje bezbednosti, jednostavne primene i izuzetne terapijske efikasnosti. Preparati dr Baha primenjivi su na sve uzraste i namenjeni mentalnom zdravlju. Pokrivaju sva mentalna i emotivna stanja. U to vreme nije bilo obuke u našoj zemlji, pa sam dosta toga učila sama.

Tek 2005.g bila je prilika da odem u Englesku, u Bahov centar i tamo započnem akademsku obuku. Do 2008.g. završila sam sva tri stepena obuke i započela edukaciju za licenciranog predavača. Licencu sam dobila u maju 2009.
Od 2008.g uvrštena sam u Internacionalni registar Bahovih praktičara. Detalje o ovoj metodi možete videti u rubrici Bahove kapi.

Sve tri metode (REBT; EFT i Bahove kapi) čine vrlo funkcionalnu celinu. Prve dve metode koriste se tokom susreta sa klijentom, a Bahove kapi su lepa podrška  ciljanim promenama klijenta u periodu izmedju dva susreta u savetovalištu.

Tokom proteklih 5 godina napisala sam više članaka u različitim časopisima koji se bave zdravljem (neke od tih članaka naći ćete i na ovom sajtu). Napisala sam jedan udžbenik i dva priručnika, prevela više knjiga. Tokom prošle godine priključila sam se radnoj grupi za normativna akta Udruženja za javno zdravlje Srbije. Učestvovala sam u osnivanju i član sam Udruženja za promociju i širenje medicinskog sistema dr E. Baha „Bahove Cvetne Esencije“.


Bahove kapi: Cvetne kapi od kojih su napravljeni Bahovi preparati su jednostavni i  dragoceni darovi prirode.

Dr Edvard Bah (1886 – 1936g) je pošao od predpostavke da je svako biće SREĆNO i ZDRAVO sve dok je u vezi, dok je u harmoniji sa svojom prirodom, sa onim što jeste (ne onim što glumi da jeste). Kad se poremeti ta harmonija, javljaju se kao alarm ili kao posledice – negativne emocije kao što je strah, nesigurnost, bes, očaj …Dr Bah je smatrao da je ovo udaljavanje od svoje prave prirode - pravi razlog našeg nezadovoljstva i bolesti.

Značaj mentalnih simptoma («sve to potiče iz glave») je veliki u nastajanju hroničnih bolesti. Fizička bolest je samo slika mentalnog nereda koji nastaje kad, uprkos unutrašnjem glasu, usvajamo i prilagođavamo se načinu života koji je drugačiji, ponekad i suprotan od onog što nam naša priroda i naši instikti sugerišu. Svako izvitoperenje naše prirode, svako udaljavanje od sopstvene prirode rezultuje patnjom, manjom ili većom, kratkotrajnom ili dugoročnom.

Bahove kapi nam pomažu da odnegujemo pozitivne osobine ljudske rase:
Ljubav, Saosećanje, Duševni mir, Postojanost, Snagu, Razumevanje,Toleranciju, Mudrost, Opraštanje, Hrabrost...

Bahove kapi nam pomažu da prevaziđemo prepreke ka harmoniji sa samim sobom i sveukupnim okruženjem. Prepreke su: bes, tuga, strah, posesivnost,  nestrpljivost, ravnodušnost, sumnja, pesimizam, nedostatak koncentracije, netolerancija, osvetoljubisvost, nizak prag nadrazaja, nedostatak samopouzdanja ...

Ključna ideja dr Baha bila je da se naprave preparati koji su potpuno bezbedni i jednostavni za upotrebu. Bahovih preparata ima 39. Možemo da prepišemo jedan preparat, a možemo i da ih međusobno kombinujemo (2 i najviše 7).

Najpoznatiji preparat je svakako RESCUE REMEDY - Lek prve pomoći i on sluzi za:
- urgentne situacije, situacije stresa i šoka
- za sve situacije kada je potrebno ostati pribran;
- za sve situacije koje nas preplavljuju, pa nam je Zdrav Razum tesko dostupan;
- za iznenadne krizne situacije;
- sjajna podrška za sve vrste svakodnevnih kriza i iznenadnih neprijatnih
  dogadjaja, do nervnog napada, stresa i šoka.

A ovo su karakteristike ovih preparata:

- nenasilna primena (kapi se stavljaju ispod jezika, ili spolja na pulsne tačke)
- kapi su u obliku vodenog ili blagog alkoholnog rastvora. Daju se male doze,   svega 4 kapi, barem 4 puta dnevno.

- nema kontraindikacija, mogu da ga koriste i bebe i trudnice i vrlo stari, ili   bolešću iscrpljeni ljudi, naravno i svi ostali.
- koristi se za otklanjanje emotivne i fizičke patnje kao i za sticanje   karakteristika koje poboljšavaju kvalitet svakodnevnog života.
- nema neželjenih dejstava, nema navikavanja.
- primena kapi ne isključuje korištenje lekova druge vrste.
- ne može da se predozira.