Vladimir Stojaković

Telefon:

E-mail: vladimir@arelena.com

Website: www.arelena.com

Tretmani: PEAT, DP4, Aspektika, Memento, Gnostički intenziv

Ja sam sertifikovani Trener PEAT-a i više drugih sistema i metoda Spiritualne Tehnologije:

    * PEAT
    * DP4
    * Unification Process (individualne seanse)
    * Aspektika
    * Gnostički Intenziv sa Alternativnom Tehnikom
    * Individualni Gnostički Intenziv
    * Memento, Regresivna Integracija Prošlih Života (individualne seanse)
    * I drugi

Vodim grupne i individualne seminare u Srbiji i inostranstvu.
Individualni seminari dostupni su lično, a takodje i putem interneta (koristeći Skype ili sličnu aplikaciju).
Živim u Beogradu.