Živorad Mihajlović Slavinski

Telefon:

E-mail: zivo@sbb.rs; zmslavinski@gmail.com

Website: www.spiritual-technology.com

Tretmani: PEAT, DP4, Gnostički intenziv, Aspektika, Transcedent

Mi smo na pragu čudesnog Novog Veka, veka spiritualne transformacije, veka dramatičnih promena.. Te su promene vidljive na ličnom, grupnom kao i na planetarnom nivou. Svedoci smo krajnje brzog razvoja informatike, medicine, kulturnih promena, umetnosti, alternativnih nauka i-da Spiritualne Tehnologije.

Mi nismo izolovani pojedinci, niti je Zemlja izolovana planeta. Nevidljivim nitima smo povezani sa drugim bićima, drugim svetovima kao i univerzumima. Neki od nas su svesni tih veza. Promene u pojedincu su deo promene celine; promene u celini oslikavaju se u svakome od nas.

U kolektivnoj svesti čovečanstva svedoci smo gigantskog kvantnog skoka. Njegova glavna karakteristika je razdvajanje spiritualnog razvoja od produženog napora i patnje. Sada je moguće doživeti vrhunsko mistično iskustvo i duboke promene u ličnosti brzim i sigurnim putem i na kontrolisan i predvidljiv način.

Postoje mnoge savremene staze evolucije. Sistemi Spiritualne Tehnologije Ž. M. Slavinskog, iz Beograda, Jugoslavija su među najbržim i najsigurnijim. Oni su prilagođeni savremenom čoveku. Oni su bezbedni. I oni su jeftini, brzi i vrlo, vrlo efikasni.

Pre deset ili dvadeset godina nije bilo lako zamisliti da tvrdokorni hronični i psihološki problemi mogu nestati u toku jednog sata ili nekoliko minuta.. Sada je to stvarnost. Moguće je postići neko vrhunsko, mistično, kosmičko iskustvo i istinsko Prosvetljenje u grupnom procesovanju koje traje kraće od jednog dana.

Čovek je u stanju da ovlada sistemima Spiritualne Tehnologije u toku jednog ili dva dana i da ih posle uvek koristi tokom celog života. Sa Spiritualnom Tehnologijom Nove Ere više nećete tražiti Istinu i realizacije van sebe, gde ste neuspešno tražili tokom mnogih života. Postoji samo jedan prostor u kome možete da ih nađete –VI. Samo je jedan čovek u stanju da ih nađe –VI. A VI ste deo NAS svih. Vratnice ka tim novim, čudesnim dimenzijama i novim univerzumima su širom otvorene. Ako vam vaš unutrašnji glas kaže da ste spremni, kročite unutra.