Suzana Vemić

Telefon: 064/ 23 56 169

E-mail: suzana.k12@gmail.com

Website: www.prozor.in.rs

Tretmani: Reiki, Psihoterapija

Suzana Vemić rođena je 1971. godine. Završila je srednju medicinsku školu, a zatim diplomirala psihologiju na Beogradskom univerzitetu. Želeći da zajedno sa drugima raste i razvija se, završila je trogodišnje usavršavanje iz Transakcione analize i postala Transakcioni analitičar- savetnik.

Od mladosti je zainteresovana za različite puteve duhovnog razvoja. Od kada se susrela sa reikijem otkrila je svoj novi put i postala reiki terapeut. Član je Udruženja Reiki Srbije i Društva psihologa Srbije.

Živeti u savremenom svetu je napornije i stresnije nego nekada. Naš svet je znatno složeniji , naši zahtevi veći i teže ih je zadovoljiti. Imamo malo vremena za sebe i sebi bliske ljude, stalno jurimo, u sebe unosimo hranu koja nije dobra za našu fizičku i mentalnu ravnotežu, ne krećemo se dovoljno, nismo povezani sa prirodom. Uobičajena priča, zar ne? Od života želimo mnogo, više, sve. I to brzo, odmah ako je moguće.

Kada naiđemo na prepreku, frustrirani smo i razmišljamo kako nije trebalo da bude tu. Nije trebalo da se baš tako dogodi...Nismo mi to zaslužili. I tako unedogled.
A sve je zapravo jednostavno.
Život nam daje onoliko koliko možemo da primimo. I pružimo drugima. Daje nam tačno ono što od njega zapravo tražimo. Naravno, nesvesni da to činimo.
Duboko verujem da pojedinac koji se razvija i napreduje može da utiče na razvoj celokupnog čovečanstva.

Kada se zatvore jedna vrata, druga se uvek otvore.