Tamara Drinčić

Telefon: 064/ 1651 799

E-mail: tejat@beotel.net

Website: www.thetabeograd.com

Tretmani: Theta isceljivanje

Theta isceljivanje je najčudesniji i najmoćniji način duhovnog, emocionalnog, fizičkog isceljivanja, samospoznaje i duhovnosti.

Putem jednostavne meditacije postižemo theta talase mozga i povezujemo sa univerzalnom energijom stvaranja, Izvorom, Bogom, Energijm Stvoritelja Svega što Jeste.

Theta talase emitujemo kad spavamo  kad sanjamo, kad smo u hipnozi ili u dubokoj meditaciji ili kada stojimo na vrhu planine, oduševljeni prizorom koji je pred nama i jednostavno znamo da je Bog stvaran.

Theta stanje otvara vrata podsvesti, odakle možemo da uočimo i otklonimo sva ograničenja, traume, strahove i verovanja bilo da smo ih sami stekli ili nasledili od predaka, a koja danas upravljaju našim ponašanjem iz podsvesti. Podsvesna verovanja su filter kroz koji posmatramo stvarnost. Mi donosimo odluke i ponašamo se u skladu sa našim verovanjima iz podsvesti i kada ta verovanja ostanu bez rezultata ili ne deluju kako smo hteli, postajemo ljuti, nezadovoljni, neuspešni, prebacujemo sebi ili drugima i pitamo se gde smo pogrešili.

Promenom podsvesnih programa nestaju blokade za postizanje mira, uspeha, sreće i ciljeva koji su nam ranije stalno izmicali, sada postižemo sa lakoćom.


Naše pravo po rodjenju je da kreiramo svoju stvarnost!

 
Mi kao ljudska bića ubrzano evoluiramo u novu fazu razvoja i dato nam je ovo znanje da bismo naučili kako da se razvijamo bez uticaja karme, dugova iz prošlih ili ovog života, genetskog nasledja ili kolektivne svesti, kako bi razvili svoj puni potencijal i postali kreatori svojih života i svoje stvarnosti.

Theta Isceljivanje nije ograničeno polom, religijom, uzrastom, bilo čime…

Poštuje svaku nacionalnost, religiju i poimanje Boga

Jedini preduslov da u ovome budete uspešni je da verujete u Boga


Sa Ljubavlju i zahvalnošću,


Tamara Drinčić - ThetaHealing® Master, TH Certificate of the Science

 


Završeni seminari:
Osnovni DNK
Napredni DNK
Manifestovanje i izobilje
Deca Duge
Intuitivna anatomija
DNK 3
Srodne duše
Theta ritmom do savršene težine
Igra života
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Odnosi prema svetu
Bolesti i poremećaji

Završeni seminari za instruktora:

 
Osnovni DNK
Napredni DNK
Manifestovanje i izobilje
Srodne duše (Soul Mates)
Theta ritmom do savršene težine
Intuitivna anatomija
Deca Duge
Igra života
Dnk 3
Bolesti i poremećaji
Odnosi prema svetu