Ljiljana Perunović

Telefon: 069/ 3100 013

E-mail: ljiljaperunovic@gmail.com

Website:

Tretmani: Theta isceljivanje

Završeni seminari:
Osnovni DNK
Napredni DNK
Manifestovanje i izobilje
Deca Duge
Intuitivna anatomija
DNK3
Srodne duše
Theta ritmom do savršene težine
 
Zavrseni seminari za instruktore teta isceljivanja:
Osnovni DNK
Napredni DNK
Manifestovanje i izobilje