Petar Vrgović

Telefon: 069/ 17 19 680

E-mail:

Website: skajp: petar.vrgovic142

Tretmani: Theta isceljivanje

Nakon što mi je jedna  prijateljica Theta praktičarka, pokazala kako brzo i lako dovesti sebe u stanje relaksiranosti i smirenosti, zainteresovao sam se za ovu metodu i 2008. godine završio početni kurs.
Nakon 5 godina vrednog vežbanja, zahvaljujući  instruktorki Tamari Drinčić, savladao sam i jednu od ključnih metoda zvanu „kopanje“, kojom se brzo i lako stiže do uzroka problema na kojem se radi.
Radom na sebi i sopstvenim  negativnim verovanjima i emocijama, shvatio sam da je svako od nas u procesu neprekidnog učenja o samome sebi i svetu, i da su nam potrebni „pokloni“ koje svaki problem čuva ispod površine.
 


Mišićnim testiranjem  i „kopanjem“ brzo i lako se nalaze negativni programi (bolne emocije, traume, verovanja, parazitski entiteti, zaveti i slično), a zatim se svedoči promena u željeno stanje. Uzima se ono što našoj svesti treba kao učenje a otpušta ono što doživljavamo kao balast.
Nalaženjem i uklanjanjem ključnog programa, koji možemo predstaviti kao prvu ciglu naopačke postavljene piramide, pomažemo da se određeni životni (zdravstveni, emocionalni i drugi), problemi  koje smo godinama gajili i negovali, trajno uklone iz našeg života.
U theta talasima mozga, možemo da se  „naštimujemo“ na privlačenje željene promene.
Sam  tretman Theta isceljivanja je jedinstven kreativan čin tj. svaki  tretman je osoben i neponovljiv.

 


Paradigma  Theta isceljivanja posmatra  i ispoljavanje čoveka kroz 7 ravni postojanja, od Izvora, tj. Božanske kreativne energije, do spoznaje naše jednosti i sa ravni na kojoj se nalaze stene, minerali, tlo...
Napredniji Theta praktičari takođe uče i o isceljivanju biljaka, životinja, rad sa kristalima, rad sa informacijama sa genetskog nivoa i mnogo drugog znanja i umenja koje ima  primenu u poboljšanju kvaliteta svakodnevnog života.

Jedna od najvrednijih praktičnih primena Theta isceljivanja je učenje osećaja koje možda nismo imali npr. biti bezbrižan, siguran, osećaj izobilja, blagostanja, radosti i mnogih drugih koji nam služe da pozitivne promene ustalimo u svom životu.


U Theta isceljivanju smatra se da osim  praktičara i klijenta, koji  rade na isceljivanju, Božja bezuslovna ljubav i inteligencija je treći i najvažniji učesnik bez koga nema isceljenja i koja svakog čoveka vodi putem lične evolucije iliti povratku samome sebi.
 


U oblasti Theta isceljivanja pohađao sam  sledeće seminare:

 

Osnovni DNK

Napredni DNK

Manifestovanje i izobilje

Srodne duše

Deca duge

Rad sa biljkama

Intuitivna anatomija

 

Kao i radionice:


Vezanosti i venčanosti

Ljubav i prihvatanje sebe