Prof. dr Danijela Gajić

Telefon: 064/ 36 39 399

E-mail: shakti333@hotmail.com

Website: www.danijelagajic.com

Tretmani: Rekonekcija, Regresoterapija (po metodi Majkla Njutna)

 

Danijela Gajić je jedini licencirani regresoterapeut u Srbiji na Institutu dr Majkla Njutna u Americi, LBL – Life Between Lives (regresija u život između života).

 

Takođe je rekonektivni terapeut, joga učitelj, homeopata, osnivač i predsednik Gadami Instituta gde radi na usavršavanju sopstvenih metoda isceljivanja i evolucije svesti.

Učesnik je brojnih međunarodnih naučnih konferencija.

U svom radu spaja nauku i duhovnost, integriše najnovija znanja iz oblasti kvantne fizike i transpersonalne psihologije, sa mudrošću drevnih tradicija. Kroz svoja predavanja, radionice i individualni rad omogućava pojedincu da prepozna smisao i svrhu svog postojanja i živi u skladu sa svojom Dušom.
Licencirana je u Americi od strane međunarodne asocijacije terapeuta – IACT (International  Association of Counselors and Therapists).

 

njutn institut

Prof. dr Danijela Gajić je jedini licencirani regresoterapeut Njutnovog Instituta u Srbiji.

 

danijela gajicInstitut je osnovao dr. Majkl Njutn, koji je sa više od 7000 regresija i 35 godina rada u ovoj oblasti, postavio temelje metodološkom istraživanju duhovnog sveta.

Njegove knjige „Putovanje duše“ i „Sudbina duše“ promenile se percepciju života i smrti ljudima širom sveta.

Njutnov Institut je vodeća svetska organizacija u oblasti regresoterapije.

 

Svi terapeuti Njutnovog Instituta se registrovani na stranici www.newtoninstitute.org