Nina Bulajić

Telefon: 011/ 244 69 56; 064/ 200 54 21

E-mail: ninabulajic@sbb.rs

Website: www.drninabulajic-unimedica.com

Tretmani: Makrobiotika

Dr sci.med. Nina Bulajić

Lični detalji

Rođena 10.03.1963. u Beogradu.

Obrazovanje u konvencionalnoj medicini 2000. 
 
Doktorat iz oblasti medicinske mikrobiologije i parazitologije, grana: medicinska mikologija (Doktorska teza pod naslovom: "Germinativne tube Candida albicans kao antigen za serološku dijagnostiku invazivne kandidoze")
 
1989.-1991.Specijalizacija iz medicinske mikrobiologije i parazitologije (Vojnomedicinska akademija, Beograd); specijalistički ispit položen odličnom ocenom (5)                
 
1987.         Položen državni ispit
 
1981.-1986.Medicinski fakultet u Beogradu; prosečna ocena : 9.21

Akademska zvanja

2004.         izbor u zvanje naučnog saradnika iz oblasti medicinske mikrobiologije i parazitologije – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
2001.         izbor u zvanje docenta u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu za predmet mikrobiologija i parazitologija
 
1994.         izbor u zvanje asistenta u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu za predmet mikrobiologija i parazitologija
 
Autor je i koautor u preko 30 naučnih i stručnih publikacija štampanih u zemlji i inostranstvu pretežno iz oblasti mikologije i parazitologije, uključujući poglavlje u knjizi i nosilac je isprave o patentu br. 50082 (objavljen u Glasniku intelektualne svojine 22.01.2009) . Učestovala je na evropskim i domaćim kongresima, boravila na stručnom usavršavanju iz oblasti medicinske mikologije u Engleskoj 2003. godine.
 
UNIMEDICA

Obrazovanje u tradicionalnoj medicini 2005.      
School of Healing Arts (Škola umetnosti lečenja), San Diego,  California, USA,
              
Program:

Celovita ishrana  makrobiotičke orijentacije;
Zvanje: Savetnik za ishranu
 
Stažirala pod vođstvom mentora Milenke Mine Dobić, sertifikovanog učitelja Kuši instituta i Simora Koblina, osnivača i direktora “School of  Healing Arts”