Ana Marković Plestović

Telefon: 064/ 138 7229

E-mail:

Website: www.annamarkovic.webs.com

Tretmani: Feng Shui

Doktorski kandidat „Earth Sciences“ doktorske škole Univerziteta u Segedinu. Sa Feng Šuijem i tradicionalnim kineskim naučnim disciplinama povezanim sa njim bavi se oko dvadeset godina, a od 2000. se profesionalno bavi Feng Šuijem kao nezavisni konsultant, kao prva u našoj zemlji.

Konsultantska praksa obuhvata široku skalu prostora od pojedinačnih stanova do poslovnih zgrada. U aktuelnim istraživanjima bavi se mogućnostima primene Feng Šuija u urbanizmu, kao i u prostornom i društvenom planiranju.

 Sa tada još zabranjenom naukom Feng Šuija s susrela po završetku studija, na putovanju u Kinu, 1989. godine. Prvu konsultantsku diplomu stekla je na Prvoj Mađarskoj Feng Šui Akademiji u Budimpešti, a zatim je završila i American Feng Shui Institute koji je osnovao Master Larry Sang i učila po metodima Yap Cheng Hai Feng Shui Center of Excellence, koji je osnovao Grand Master Yap Cheng Hai. Dalje obrazovanje i istraživački rad uključuju konstantno praćenje svetske cutting edge literature, i lične kontakte sa istaknutim predstavnicima ove nauke.

Doktorske studije na Univerzitetu u Segedinu (Mađarska) započela je 2005. godine pri Katedri za Društvenu i Ekonomsku Geografiju. Dovršenu doktorsku tezu sa naslovom „Geografska primenljivost sistema prostornih odnosa i metoda Feng Šui filozofije na primeru Subotice” će braniti u toku ove godine.

Objavila je brojne popularne članke o Feng Šuiju u domaćim časopisima i popularisala Feng Šui u Tv-nastupima na lokalnim, regionalnim i nacionalnim televizijama. Naučni radovi prezentovani su na međunarodnim konferencijama i objavljeni u stranim časopisima.

Konsultantska praksa obuhvata celu državu, a najčešće je angažovana u Beogradu, Novom Sadu i Subotici.