Vesna Marinković Mičić

Telefon: 011/ 39 75 171; 011 / 39 70 898

E-mail: office@vitaliscentar.com

Website: www.vitaliscentar.com

Tretmani: Akupunktura

- rođena 3. maja 1954. u Sarajevu.

- 22. aprila 1977. diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i sa 22. godine postaje najmlađi lekar u Jugoslaviji.

- od 22. aprila 1997. do 22. maja 1978. završava obavezni lekarski staž i asistira na brojnim operacijama na hirurškoj klinici VMA.

- 22. maja započinje specijalizaciju iz anestezije i reanimacije i zapošljava se kao građansko lice (lekar) na VMA.

- 7. septembra 1982. polaže specijalistički ispit i stiče zvanje doktor specijalista za anesteziju i reanimaciju na VMA.

- 15. juna 1983. započinje učenje akupunkture na klinici VMA.

- 15. januara 1985. godine polaže ispit iz akupunkture i stiče pravo obavljanja kliničke prakse.

- od 15. januara 1985. do 1990. godine radi polikliničku terapiju kao doktor akupunkturolog na VMA, uz redovne obaveze doktora anesteziologa u operacionoj sali i šok sobi.

- 1985. godine učestvuje kao predavač na Prvom kongresu akupunkturologa (lekari zapadne medicine) sa temama:

    * lečenje hipertenzije akupunkturom
    * lečenje elefantijaze akupunkturom

- 1990. objavljuje prvu knjigu pod nazivom "Akupunktura" koja je napisana po zahtevu "Medicinske knjige" Beograd-Zagreb.

- 1990.-1991, čuveni kineski časopis ZEMIN-ZIBAO objavljuje članak o privatnoj praksi doktorke Vesne Marinković Mičić u Beogradu.

- od 1982. do 1990. je predavač i supervizor na VMA koja je postdiplomska ustanova. Vrši obuku mlađih lekara koji dolaze na specijalizaciju anestezije, reanimacije i akupunkture širom bivše Jugoslavije.

- 1989. godine studijsko putovanje radi usavršavanja u SAD, Los Angeles: 1989. BONG DAL KIM O.M.D. CA Santa Monica, Emperoris College of Traditional oriental medicine

-1990. Peking -studijsko putovanje i usavršavanje, specijalistički kurs "Primena specijalnih tehnika u akupunkturi kod ass. prof. ZHOV YUNXIAN; dr WANG LING (INSTITUTE OF ACUPUNCTURE AND MOXIBUSTION, CHINA ACADEMY OF CHINESE MEDICINE).

-15. marta 1990. registruje prvu privatnu doktorsku praksu u bivšoj Jugoslaviji sa sedištem u Beogradu i Dubrovniku.

1991. Njujork, usavršavanje ACUPUNCTURE OF NY, dr KNOCK - "tradicionalni pristup", dr LILAN- "praktična primena akupunkture"

-1990. postaje član Internacionalnog Univerziteta "THE OPEN INTERNATIONAL UNIVERSITY", Colombo, Shri Lanca koji je pod pokroviteljstvom UN i WHO, a predsedavajući je profesor sir ANTON JAYASURIJA.

-1990. do današnjeg dana stručni saradnik "Jutarnjeg programa" TV Studio B- Beograd, "Odgovori o zdravlju", saveti o akupunkturi.

-1992. je recenzent za udžbenik "Akupresura".

-1992.do 1996. autor serije TV emisija pod nazivom RAVNOTEŽA DUHA I TELA  na TV POLITIKA.

-1993. godine formira asocijaciju lekara zapadne medicine koji se bave akupunkturom i postaje prvi predsednik srpskog udruženja akupunkturologa.

-1993. do 1998. stručni saradnik "Jutarnjeg beogradskog programa " TV RTS-1-Beograd  (odgovori o zdravlju i saveti o akupunkturi).

-Madrid - 1994. – 1990., - studijska putovanja  „Primena lasera u akupunkturi“, „Akupunktura u razvoju“.

-Saradnik za medicinu "Naucnog programa" TV RTS-2 Beograd (1992 do 2006) sa temama: bol, laseri, san, akupunktura, aroma terapija, homeopatija, hormon rasta...

-kao saradnik Pekinške Akademije i predsednik akupunkturologa Srbije organizuje kurs i kongres zajedno sa Prof.SHUE LI GONGOM od 12.-30. januara 1995. (teorijska nastava  i mesec dana praktičnih vežbi).

-autor serije emisija o zdravlju i akupunkturi na TV ART- Beograd (1994- 2006).

- 1996.kao predsednik akupunkturologa Srbije organizuje seminar i kurs iz akupunkture.

- stručni saradnik za oblast medicine na TV SOS (1994.-1997.)

- 1997. organizuje seminar i kurs akupunkture.

- 1998. objavljuje drugu knjigu iz oblasti akupunkture "Moderna akupunktura" koja predstavlja udžbenik po kome se obučavaju mladi lekari.

- stručni saradnik različitih emisija na temu zdravlja na TV Pink - Beograd

- autor serije emisija o zdravlju i akupunkturi TV Stankom – Beograd (1998. – 2006.)

- 15. juna 1999. zajedno sa ing. Vladislavom Mičićem patentira „INSTRUMENT ZA DETEKCIJU I ODREĐIVANJE PROVODLJIVOSTI AKUPUNKTURNIH KANALA“. Za ovaj pronalazak dobija zlatnu medalju na Međunarodnom sajmu inovacija u Beogradu.

- 1999. Dr Vesna Marinković Mičić i ing. Vladislav Mičić dobijaju zlatnu medalju za ponalazak „VIŠEMLAZNI LASER ZA ISTOVREMENU STIMULACIJU VEĆEG BROJA AKUPUNKTURNIH TAČAKA“ na Međunarodnom sajmu inovacija u Beogradu.

- 1990. do 2001. stručni saradnik za medicinu i akupunkturu TV RTS-3, Beograd (serija emisija „Mozaik“)

- 2001. godine objavljuje knjigu pod nazivom „Odgovori o zdravlju“ koja predstavlja samo deo medicinskih odgovora datih u mnogobrojnim elektronskim i štampanim medijima.

- 1982. - 2010. kontinuirano se bavi  edukacijom obučava mlade doktore medicine, praktično i teorijski, u svom privatnom centru, na javnim seminarima, kursevima i kongresima.

- 24. marta 2000. godine zajedno sa ing. Vladislavom Mičićem patentira „INSTRUMENT ZA DETEKCIJU I ODREĐIVANJE PROVODLJIVOSTI AKUPUNKTURNIH TAČAKA I AKUPUNKTURNIH KANALA“.

- stručni saradnik TV Palma – Beograd. Autor serije emisija o zdravlju i akupunkturi pod nazivom „Vitalis“ (2000. – 2005.).

- 5. avgusta 2004. patentira zajedno sa ing. Vladislavom Mičićem „VIŠESTRUKI MAGNETNI BIOSTIMULATOR ZA PRIMENU U MEDICINI “.

- stručni saradnik za oblast medicine i akupunkture TV RTS – Beograd „Žikina šarenica“ (2004. – 2008.)

- Član je predsedništva i predavač na Međunarodnom kongresu u Bratislavi, oktobra 2005.

- aprila 2006. Ženeva – učešće na sajmu inovacija zajedno sa ing. Vladislavom Mičićem. Izlažu jedinstvenu metodu lečenja multi-laserima.

- Autor serije emisija pod nazivom „TV Ordinacija“ od septembra 2006. do kraja 2008. godine emitovano na Tv Studio B, a do današnjeg dana i na drugim Tv kanalima.

- juni 2006 postaje predsednik novoformiranog udruženja lekara za antiejdžing medicinu koje je pristupilo evropskoj asocijaciji EMAA i EZAM i postalo njihov sastavni deo.

- 20 jula 2006. patentira sa ing. Vladislavom Mičićem „VIŠEMAGNETNI I VIŠEMLAZNI LASERSKI MEDICINSKI APARAT“.

- stručni saradnik iz oblasti medicine i akupunkture mnogobrojnih popularnih programa televizije, radio programa i štampanih medija sa čitavim serijama odgovora od 1990. do 2010. godine.

- 11. 12. 2006. dobija dozvolu za lekarsku praksu i primenu akupunkture u Švajcarskoj – Ženeva.

- Tokom 2007. i 2008. prakticira akupunkturu u Ženevi.

- 2008. Vitalis postaje Licencirana Specijalistička ordinacija sa dve licence :

   1.  prvo za zapadnu medicinu kao doktor specijalista anestezije i reanimacije.
   2. licencu za akupunkturu

- Po trostrukom istraživanju javnog mnjenja i medija dobija prestižno priznanje i to dva puta 2002. i 2007. «Najvoljenija doktorka».

- 2009.dobila prestižno  priznanje Najvoljenija doktorka po istraživanjima javnog mnjenja, medija žene o ženama.

-  2009. dobija Zlatnu medalju za doprinos u medicini  primenom jedinstvenih metoda lečenja multi laserom u Ženevi na Internacionalnom Sajmu intelektualnih svojina.

- dvadeset godina vodi privatnu praksu u svom medicinskom centru Vitalis koji je najpoznatiji i najpriznatiji centar za akupunkturu.