Saša Lukić

Telefon:

E-mail: akup1@neobee.net

Website: www.akupunktura.co.rs

Tretmani: Akupunktura

Rođen sam 1958. godine u Nišu, gde sam završio osnovnu školu, gimnaziju i Medicinski fakultet.

Počeo sam da radim 1985. godine u ZZZZR ŽTP-a Beograd na preventivnim poslovima. Godine 1990. dobio sam specijalizaciju iz medicine rada.
U isto vreme počeo sam i školovanje iz AKUPUNKTURE u školi ECPD-a u Beogradu, koju sam završio 1991. godine posle studijskog boravka u Kini, na Institutu za tradicionalnu medicinu u Pekingu.

Po završenoj školi počinjem sa praktičnim radom i prevođenjem literature iz ove oblasti.

Učestvujem u radu sekcije za akupunkturu SLD-a. Dva puta sam bio član predsedništva ove sekcije. Sa sekcijom za akupunkturu SLD-a obeležavamo 75 godina akupunkture u Srbiji na vrlo uspešnom skupu u Beogradu 1995. godine. Sledeće godine učestvujem na godišnjem skupu u Novom Sadu a 1997. godine učestvujem u organizovanju godišnjeg stručnog skupa u Nišu.

Pripremam i predajem na Narodnom univerzitetu u Nišu kurs masaže i akupresure od 1992. godine do 1994. godine. Predajem u okviru edukacije lekara ZZZZ RŽTP-a u kome radim.
Od 2001. godine otvaram i vodim odeljenje za komplementarnu medicinu u okviru dispanzera u Nišu za pacijente zavoda koji se leče u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

 

sasa diploma  sasa sertifikat