Joga

Joga je složena disciplina koja obuhvata čitav spektar fizičkih i meditativnih tehnika namenjenih samorealizaciji. Na Zapadu se afirmisala u drugoj polovini 20. veka zahvaljujući terapeutskim i antistresnim svojstvima Hatha joge, koja se danas ponajviše i praktikuje. Etimološko značenje reči “joga” dolazi iz sanskritskog korena “yuj” (judž), što znači: ujediniti, integrisati, povezati zajedno. Ovo višestruko značenje reči joga moglo bi se najjednostavnije protumačiti kao integrisanje tela, uma i duha u cilju ostvarenja čovekovog punog potencijala, naspram mehaničkog i nesvesnog načina života u kome se ljudski potencijali rasipaju i ostaju neiskorišćeni.