Regresoterapija

Regresoterapija ima za cilj da se uspostavi ili popravi harmonija u sadašnjem životu uz pomoć eliminacije zaostataka iz prošlih života. Prema mnogim praktičarima na ovom području, većina čovekovih unutrašnjih sukoba i problema u ovom životu često vode poreklo od doživljenih trauma u nekom od prošlih života. Tu se radi o emocionalnim, mentalnim, fizičkim i duhovnim zaostacima koji su se zadržali iz prošlih inkarnacija i koji sada utiču na iskustva u ovom životu. Oni mogu da utiču na čovekovo ponašanje i odnose s drugim ljudima, na njegove karakterne crte, na ono što on voli ili ne voli, da uzrokuju njegove fobije itd. Uz pomoć tehnika terapije prošlih života, moguće je otkriti one događaje iz prošlih života koji su izazvali određene traume. Razrešenjem tih trauma i njihovih zaostataka moguće je ublažiti ili potpuno otkloniti sve konflikte iz sadašnjeg života.